Защо е променен начинът на плащане на моята молба за теглене?

Съгласно вътрешните ни мерки за сигурност начинът на теглене може да бъде променен от нашия Финансов отдел.