Hur skyddas mina personuppgifter?

bwin har infört alla tekniskt möjliga säkerhetsåtgärder som för närvarande står till buds för att kunna ge bästa möjliga skydd. All information skyddas mot obefogat intrång från tredje person av en brandvägg. En brandvägg är ett speciellt skyddssystem med högkomplex säkerhetsteknologi som har konstruerats speciellt för att avskärma vårt nätverk. Därutöver använder vi säkra interna dataskyddsmekanismer i kombination med ett restriktivt säkerhetssystem. Dessutom skyddas dina personuppgifter under kommunikation med din webbläsare genom den säkra och väl beprövade kodningstekniken från VeriSign®.