Skydd av användarkontot

Håll dina inloggningsuppgifter och lösenord säkra

Punkter att ta hänsyn till för att förvara dina inloggningsuppgifter säkert:

 • Dela aldrig ett datorkonto
 • Använd aldrig samma lösenord för mer än ett konto
 • Berätta aldrig vilket lösenord du har för någon, inklusive personer som påstår att de tillhör kundtjänsten eller säkerhetsavdelningen
 • Skriv aldrig ner ditt lösenord
 • Kommunicera aldrig ett lösenord via telefon, e-mail eller chatt
 • Var försiktig och logga ut innan du lämnar en dator obevakad
 • Ändra dina lösenord så snart du misstänker att de kan ha äventyrats
 • Ha olika lösenord för operationssystemet och applikationen
 • Lösenordet bör vara alfanumeriskt
 • Gör lösenorden slumpmässiga men enkla att komma ihåg
 • Bibehåll ett uppdaterat anti-virus program
 • Bibehåll en uppdaterad personlig brandvägg
 • Undvik användandet av bwin kontot på datorer som andra har tillgång till t.ex. på internet cafén
 • Ändra ditt lösenord regelbundet, t.ex. var 90:e dag
 • Håll din OS, browser, och browser plugins aktuella
 • Inaktivera eller deinstallera alla software eller browser plug-ins som du inte använder — det reducerar riskerna för olaga intrång

Så väljer du ett säkert lösenord

 • Använd både stora och små bokstäver
 • Lösenordet bör bestå av minst 6 tecken
 • Inkludera en eller flera siffror
 • Det ska inte vara ett ord som finns i ett lexikon eller i användarens personliga uppgifter
 • Använd inte lösenord som matchar kalenderdatumformat, registreringsskyltar, telefonnummer eller andra vanliga nummerkombinationer
 • Använd inte företagsnamn eller deras förkortningar
 • Lösenordet ska inte vara det samma som ditt användarnamn.

Information om indikationer på att ditt konto blivit hackat

Ett konto kan ha blivit hackat om:

 • Det finns ändringar i dijna kontodetaljer som du inte har gjort, så som ändring av e-mailadress eller telefonnummer
 • Det finns kontorörelser som du inte har gjort, så som in- och utbvetalningar eller placerade spel
 • Om du har fått ett meddelande om ändring av ditt lösenord trots att du inte har bett om det

Om du skulle observera något av ovanstående ber vi dig att ändra ditt lösenord och ta kontakt med vår bwin kundtjänst på direkten.