Защита на потребителската сметка

Сигурно съхранение на данните за достъп

Моля, придържайте се към следните точки с цел сигурно съхранение на данните за достъп:

 • Никога не споделяйте компютърния си профил.
 • Никога не използвайте една и съща парола за повече от една сметка.
 • Никога не споделяйте своята парола, дори с лица, които твърдят, че са представители на отдела за обслужване на клиенти или на сигурността.
 • Никога не записвайте своята парола.
 • Никога не споделяйте паролата си чрез телефон, имейл или незабавни съобщения.
 • Уверете се, че сте излезли от системата, преди да оставите компютъра си без надзор.
 • Променяйте паролите, ако подозирате, че са застрашени.
 • Използвайте различни пароли за операционната система и за приложенията.
 • Паролата трябва да се състои от букви и цифри.
 • Използвайте произволни, но лесни за запомняне пароли.
 • Поддържайте актуален антивирусен софтуер.
 • Поддържайте актуална лична защитна стена.
 • Избягвайте използването на bwin сметка на публично достъпни компютри, напр. в интернет кафета.
 • Сменяйте редовно паролата си, напр., на всеки 90 дни.
 • Актуализирайте плъгините на Вашата операционна система и браузър.
 • Забранете или деинсталирайте плъгините на софтуерите или браузърите, които не използвате - това намалява Вашата уязвимост.

Как да изберете сигурна парола

 • Използвайте малки и главни букви.
 • Паролата трябва да съдържа минимум 8 символа.
 • Включително една или няколко цифри.
 • Не използвайте потребителска информация или думи, които могат да бъдат открити в речник.
 • Не използвайте думи, които съответстват на календарни дати, регистрационни номера на автомобил, телефонни или други известни номера.
 • Не използвайте имена на компании или техни абревиатури.
 • Не използвайте парола, която е идентична с Вашето потребителско име.

Признаци за това, че сметката Ви е застрашена

Дадена сметка може да е застрашена, в случай че:

 • има промени в данните на сметката, които не са били извършени от Вас (например, промени в имейл адреса или телефонния номер)
 • има наличие на движения по сметката, които не са предприети от Вас (като тегления или поставяне на залози)
 • сте получили известие за променена парола, която не е задействана от Вас

Ако има наличие на един от изброените по-горе признаци, променете Вашата парола и се свържете незабавно с bwin отдела за обслужване на клиенти.