Jag blev aldrig belönad för min prestation trots att jag gjort allt som krävdes.

Kontrollera igen att du verkligen uppfyllt alla krav för den prestationen. Det gör du genom att läsa villkoren för prestationer.