Направих всичко необходимо, но въпреки това не получих постижение.

Уверете се, че сте изпълнили всички необходими изисквания, като се запознаете с пълната версия на правилата & условията за постижения.