Turneringsregler

Följande regler gäller alla turneringar såvida inget annat anges.

Registrering

 1. Sit and Go´s startar så fort det nödvändiga antalet spelare har satt sig. Spelare som kommer till bordet först väljer sina platser först (first come first served).
 2. Multibord-Sit & Go´s startar så fort det nödvändiga antalet spelare registrerat sig. Spelarna placeras slumpmässigt runt bordet.
 3. Flerbordsturneringar startar vid förutbestämda tidpunkter. Spelarna placeras slumpmässigt runt bordet.
 4. Sen registrering är möjlig i valda flerbordsturneringar. Registreringen anses vara stängd när något av följande sker:
  1. Den första turneringsnivån är avslutad.
  2. En spelare har eliminerats från turneringen.
  3. Alla tillgängliga platser har fyllts.
  4. Maximal turneringskapacitet har nåtts.
 5. Förlängd sen registrering: Vi erbjuder även förlängd sen registrering för valda flerbordsturneringar. Registreringen förblir öppen efter nivå 1. Det här innebär att man ännu kan registrera sig fram till slutet av nivå 2, 3 eller ännu senare.

  Perioden för förlängd sen registrering anses vara stängd vid följande situationer:
  1. Man har nått nivån som specificerats i fönstret "Turneringsinfo" i lobbyn
  2. Alla tillgängliga platser har fyllts.
  3. Maximal turneringskapacitet har uppnåtts
  4. När turneringen är mindre än N positioner från den sista prispositionen (N>1).
 6. Spelare kommer att kunna avregistrera sig från en Sit & Go-turnering så länge som alla platser ännu inte har fyllts.
 7. Spelare kan avanmäla sig från en multibordsturnering upp till 5 minuter innan turneringen börjar. Spelare som registrerar sig inom 5 minuter före turneringens starttid kommer inte att kunna avregistrera sig.
 8. Spelare kan avregistrera sig från turneringar som tillåter sen registrering fram till 5 minuter innan spelet börjar.

Regler

 1. Alla spelare i turneringar är tvungna att posta blinds och/eller ante. Spelare som inte är på plats och klara att spela, kommer att bli "blindas/bli anted ut".
 2. Det kommer att hållas en fem minuters paus varje timme i alla schemalagda turneringar, om inte annat anges.
 3. När bord hamnar i obalans inom multibords-turneringar (t.ex. ett bord har färre spelare än ett annat), delas spelare upp så här:
  1. Tre spelare om antalet aktiva bord är högre än 100.
  2. Två spelare om antalet aktiva bord är högre än 10 men mindre än eller lika med 100.
  3. En spelare om antalet aktiva bord är mindre än eller lika med 10.
 4. Spelare som flyttats till ett nytt bord kommer att delas in till ett spel så fort som möjligt.
 5. I allmänhet kommer varje spelare att posta en liten och stor blind i varje runda. När bord sammanförs och spelare förflyttas kan något av följande hända när som helst:
  1. En spelare kan tvingas att posta stor blind fler än en gång per runda.
  2. En spelare kan få knappen i fler än en hand.
  3. En spelare kan hoppa över en eller båda blinds i en runda.
 6. Eftersom dessa är slumpvisa händelser, kommer ingen spelare att få fördelar under någon längre tid och regeln är rättvis för alla spelare.
 7. I spel med gemensamma kort (Texas Hold'em och Omaha), bestämmer spelarnas "höga kort" givknappens startposition. Om två spelare får samma höga kort kommer svitordningen spader, hjärter, ruter och klöver att bestämma vem som startar med knappen.
 8. Alla turneringar, förutom tidsbaserade, fortsätter tills en spelare har vunnit samtliga marker. I sällsynta undantag (vissa kvalturneringar) kan en turnering stoppas med mer än en kvarvarande spelare.
 9. Tidsbaserade turneringar (HellKat) slutar vid förbestämda tider. Utbetalningar bestäms enligt spelarens antal marker. Tidsbaserade turneringar med bestämd längd avslutas efter en viss tidsperiod. Turneringar med slumpmässig längd har en maximalt möjlig längd och kan avslutas tidigare än den maximala tiden. Turneringar med slumpmässig längd avslutas aldrig om mer än 10 % av maxtiden återstår. Alla tidsbaserade turneringar avslutas efter att en komplett hand spelats. Inga spel avslutas mitt i handen.
 10. I tidsbaserade turneringar delar spelarna i topp 3 (baserat på antalet marker) upp prispoolen enligt våra publicerade utbetalningsstrukturer. Om det blir oavgjort delar spelarna respektive pris. T.ex.: om tre spelare är kvar vid bordet i slutet av en turnering och två av dessa delar på ledningen, delar de på kombinationen av första och andra pris. Spelaren på tredje plats får tredjepriset.
 11. Liknande är det om endast två spelare var kvar när turneringen avslutades och det inte blev oavgjort. Då delar de två kvarvarande spelarna på kombinationen av första och andra pris - enligt deras antal marker. Spelaren som slogs ut som trea får tredjepriset.
 12. Tidsspelarnas "have to act" reduceras under de sista 10 % av tiden på klockan inom tidsbaserade turneringar. Detta görs för att undvika "stalling".
 13. Förutom vid rebuy-turneringar, elimineras en spelare när han/hon har förlorat alla marker.
 14. I limit-turneringar (fast satsning) kommer det bara att finnas en satsning och tre höjningar i varje satsningsrunda. När endast två spelare återstår finns det ingen begränsning på antalet höjningar. I pot-limit- och no-limit-turneringar finns det inga begränsningar för hur ofta man höjer.
 15. När två spelare återstår kommer den spelare som står i tur att överta stora blind att göra det och liten blind får knappen. Liten blind eller knappen agerar först före floppen och därefter efter floppen.
 16. Om två (eller fler) spelare från samma bord elimineras i samma hand, kommer den spelare som startade handen med flest chips att få den högsta slutplaceringen.
 17. Om två (eller flera) spelare från olika bord elimineras i samma hand, kommer prispengarna att delas lika bland alla spelare som slutade på samma placering. De kommer alla att tilldelas lägsta placering.
 18. När turneringen går hand-för-hand och två eller fler spelare elimineras i samma hand (från samma eller olika bord), kommer den spelare som startade handen med flest chips att tilldelas den högre slutplaceringen.
 19. Det förväntas att spelare följer etablerad pokeretikett. Spelare som inte följer korrekt etikett kan diskvalificeras från turneringen.
 20. Mjukt spel är inte tillåtet i turneringar. Mjukt spel sker när en spelare inte satsar sin hand till dess fulla potential med ändamålet att hjälpa en annan spelare att gå vidare i turneringen.
 21. Spelare som inte spelar sin hand i tid ("time out") kommer att lägga sig automatiskt.
 22. Turneringar kommer, vid förutsatta tider, att gå i "hand-för-hand"-läge. Detta tillåter bord att spela exakt samma antal händer vid kritiska tider.

Annulleringspolicy

 1. Sit & Go-turneringar med ett bord, Sit & Go-turneringar med flera bord, flerbordsturneringar: om en turnering avbryts av tekniska skäl träder följande återbetalningspolicy i kraft:

  (a) Om turneringen ännu inte har startat:

  1. Alla registrerade spelare kommer att få tillbaka sina buy-in och deltagaravgifter

  (b) Om turneringen har startat men registreringen till turneringen är fortfarande öppen (dvs. turneringen är fortfarande i slutet av registreringsperioden):

  1. Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin deltagaravgift.
  2. Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att återbetalas sina buy-in och deltagaravgifter.
  3. Alla buy-in (exklusive deltagaravgifter) som samlats in från spelare som har eliminerats från turneringen kommer att fördelas på procentbasis till de kvarvarande spelarna enligt kvarvarande spelares markerantal.
  4. Turneringen kommer bara att betala ut medel som har samlats in genom buy-in. Garanterade prispottbelopp från turneringen kommer inte att vara en relevant faktor vid beräkning av utbetalningar.

  (c) Om turneringen har startat och registreringstiden för turneringen har stängt:

  1. Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin deltagaravgift
  2. Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att få tillbaka samma belopp som skulle ha getts till följande spelare som eliminerats från turneringen. 50 % av den återstående prispotten kommer att fördelas lika mellan de återstående spelarna, och 50 % kommer att distribueras på en procentuell basis enligt varje spelares markerantal. De återstående spelarna kommer också att få tillbaka sina deltagaravgifter.

  (d) Vid extraordinära omständigheter där kvaliteten på vår tjänst är allvarligt skadad, vilket kan hända på grund av force majeure, en terroristattack, brand eller skadlig DDoS-attack, förbehåller vi oss rätten att avbryta turneringar och återbetala spelare deras buy-in och deltagaravgifter endast för turneringar där de faktiska prispotterna kan vara mindre än garanterade prispotter. I sådana fall kommer vi att återbetala alla spelare sina buy-in och deltagaravgifter, inklusive de spelare som eliminerades vid tidpunkten för annulleringen.

 2. Sit & Go Hero turneringar: om en turnering ställs in pga tekniska problem, gäller följande återbetalningsregel:
  1. Om turneringen ännu inte har startat:
   1. Alla spelare kommer att få tillbaka sina buy-in och deltagaravgifter
  2. Om turneringen har startat:
   1. Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin deltagaravgift
   2. Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att få tillbaka samma belopp som skulle ha getts till följande spelare som eliminerats från turneringen. 50 % av den återstående prispotten kommer att fördelas lika mellan de återstående spelarna, och 50 % kommer att distribueras på en procentuell basis enligt varje spelares markerantal. Det förutbestämda bounty-beloppet utgör en del av den totala prispotten om detta inte redan har vunnits. De återstående spelarna kommer INTE att få tillbaka sina deltagaravgifter.
 3. En Sit & Go Hero-turnering anses ha börjat först när det första kortet delats ut.

 4. Turneringar med Freeroll och utan riktiga pengar: strukna turneringar utan riktiga pengar buy-ins gäller som inte spelade. Det gäller även för turneringar med låtsaspengar, Freerolls med låtsaspengar och Freerolls med riktiga pengar. Prispoolerna för dessa turneringar kommer inte att fördelas och ingen kompensation delas ut till spelare som är kvar i turneringen när den avslutas.
 5. Turnerings- nedkopplingsskyddet och strukningspolicy gäller för samtliga turneringar.
 6. En Sit & Go turnering stryks om samtliga spelare kopplats ned och 50 spel gjorts innan de kan kopplas upp igen.
 7. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller ändra tidpunkten för turneringarna, av godtycklig anledning, med eller utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra pokerturneringsregler och policyer utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när de upptas i avsnittet "Turneringsregler" på webbsajten. Det ligger på spelarens ansvar att gå igenom turneringsregler och policyer innan han eller hon deltar i en turnering.
 8. De pokerturneringsregler och -policyer som finns här representerar totalt samförstånd mellan spelare och sajten avseende spelarens aktiviteter vid varje turnering, om inte annat anges i eventuella pokerturneringsregler avseende en viss turnering, vilket publiceras på webbsajten.
 9. Om ingenting annat bestämts är allt användande av sidan kontrollerat enligt Användningsvillkoren. Dessa användarvillkor tillämpas vid tvister.

Datum för senaste ändring: 2018-03-29