När stänger registreringen till turneringar med sen registrering?

Sen registrering är möjlig i vissa flerbordsturneringar. Registreringen stängs när något av följande inträffar:

  1. Nivån för sen registrering enligt vad som anges i turneringslobbyn har uppnåtts.
  2. Högsta turneringskapacitet har uppnåtts.