Turnuvalarda katılım ne zaman kapanır?

Geç kayıt işlemi bazı çok masalı turnuvalar için geçerlidir. Kayıtlar şu durumlarda kapanır:

  1. Geç kayıt sürecinin son dönemi de bittiğinde.
  2. Maksimum turnuva katılımcısı sayısına erişildiğinde.