Betingelser og vilkår for Auto & Notify Cash Out

Auto & Notify Cash Out

Generelle betingelser og vilkår

 1. Auto & Notify Cash Out er tilgængeligt på markeder hvor Cash Out er aktiveret. Læs alt om Cash Out i vores betingelser og vilkår for Cash Out.
 2. Hvis der anmodes om Cash Out og Cash Out ikke er tilgængeligt og ikke stilles til rådighed igen inden afslutningen af en begivenhed, vil væddemål blive afgjort baseret på det endelige resultat.
 3. Hvis Cash Out håndteres manuelt for et væddemål, vil eventuelle eksisterende Auto Cash Out eller Notify Cash Out anmodninger vedrørende det pågældende væddemål blive fjernet automatisk og ikke længere gælde.
 4. Tilgængeligheden af Auto Cash Out & Notify Cash Out funktionerne kan ikke garanteres og tilbydes ikke på alle væddemål.

 5. Vi er ikke ansvarlige, hvis Auto Cash Out eller Notify Cash Out funktionerne ikke er tilgængelige af tekniske årsager, og væddemål vil stå som oprindeligt placeret i en sådan periode.
 6. Når et væddemål er live, er alle Cash Outs underlagt en live-spil forsinkelse. Dette kan betyde, at Auto Cash Out processen kan starte, når den angivne værdi er nået, men hvis Cash Out værdien falder under det indstillede beløb, inden live forsinkelsen er afsluttet, kan Auto Cash Out muligvis ikke fuldføres.

 7. Bemærk, at Auto Cash Out & Notify Cash Out ikke er garanteret. Under nogle omstændigheder kan vi muligvis ikke automatisk udbetale dine indsatser eller sende beskeder, selvom det forekommer muligt i det relevante afsnit på hjemmesiden / appen.

 8. Auto Cash Out er uafhængig af Cash Out indstillinger, hvilket betyder, at Auto Cash Out vil ignorere eventuelle indstillinger for ændringer i Cash Out værdien, der er indstillet på kontoen. Det betyder, at Auto Cash Out kun vil blive gennemført ved eller over den værdi, som kunden har angivet for hver indsats.
 9. Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller fjerne Auto Cash Out og / eller Notify Cash Out funktionerne til enhver tid for enhver begivenhed, kamp eller marked. Eventuelle væddemål på sådanne begivenheder, kampe eller markeder forud for en sådan ændring, suspendering eller fjernelse af Auto Cash Out og / eller Notify Cash Out funktionaliteten, vil forblive som oprindeligt placeret.
 10. Vi forbeholder os retten til at ændre afviklingen af et væddemål, der er blevet afgjort ved brug af Auto Cash Out, hvis væddemålet eller et marked afvikles fejlagtigt.
 11. Meddelelser kan blive udsat for forsinkelse, og vi vil ikke være ansvarlige for forsinkelser i meddelelser, der sendes eller modtages.
 12. Cash Out værdier kan ændres, og kunderne skal være opmærksomme på, at den tilgængelige Cash Out kan være forskellig fra den udbetalte værdi, der er angivet i meddelelsen.