Общи условия за функциите Auto и Notify Cash Out

Auto и Notify Cash Out

Общиусловия

 1. Функциите Auto Cash Out и Notify Cash Out са достъпни за пазари, при които е активирана опцията за изплащане с Cash Out. За информация относно функцията Cash Out разгледайте Общите условия за Cash Out.
 2. При заявка за Auto Cash Out, когато функцията Cash Out не е достъпна и остава недостъпна до края на събитието, залозите ще се оценяват въз основа на крайния резултат.
 3. В случай че за даден залог опцията Cash Out е активирана ръчно, всички налични заявки за функции Auto Cash Out или Notify Cash Out във връзка с този залог ще бъдат отстранени и няма да са приложими.
 4. Достъпът до функциите Auto Cash Out и Notify Cash Out не може да бъде гарантиран и не се предлага за всички залози.

 5. Ние не носим отговорност, в случай че функциите Auto Cash Out или Notify Cash Out не са достъпни поради технически причини. В този период залозите ще бъдат разглеждани във вида, в който са били поставени първоначално.
 6. При залагания на живо всички изплащания с Cash Out подлежат на забавяне, характерно за залаганията на живо. Това означава, че процесът на изплащане с функция Auto Cash Out може да започне при достигане на зададената стойност. Но в случай че стойността за Cash Out падне под зададената сума, преди залогът на живо да е завършен, изплащането с Auto Cash Out няма да бъде изпълнено.

 7. Имайте предвид, че функциите Auto Cash Out и Notify Cash Out не са гарантирани. При определени обстоятелства е възможно да не сме в състояние да изплатим автоматично Вашия залог или да Ви изпратим известие, дори и в съответните приложения/раздели на уебсайта функцията да е изобразена като достъпна.

 8. Функцията Auto Cash Out не зависи от настройките на Cash Out. Това означава, че функцията Auto Cash Out ще игнорира всички активирани в сметката настройки, свързани с промени на стойността за изплащане с Cash Out. Това също така означава, че функцията Auto Cash Out ще бъде изпълнена само тогава, когато стойността, определена от клиента за всеки залог, бъде достигната или превишена.
 9. Ние си запазваме правото да променим, преустановим или премахнем функцията Auto Cash Out и/или Notify Cash Out по всяко време, за всяко събитие, мач или пазар. Всички залози, поставени на събития, мачове или пазари преди промяна, преустановяване или премахване на функциите Auto Cash Out и/или Notify Cash Out, ще останат във вида, в който са били поставени първоначално.
 10. Ние си запазваме правото да отменим уреждането на залог, уреден с помощта на функцията Auto Cash Out, в случай че залогът или пазарът са уредени по погрешка.
 11. Известията могат да подлежат на забавяне. Ние не носим отговорност за забавяния, свързани с изпращането или получаването на известия.
 12. Стойностите за изплащане с Cash Out подлежат на изменения. Клиентите трябва да са наясно, че достъпната стойност за Cash Out може да се различава от стойността, указана в известията.