Basketball

(Seneste opdatering: 18.12.2019)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Tillægstid: Medmindre andet er angivet, afgøres spillene ifølge resultatet inklusiv overtid, f.eks. spil der henviser til anden halvleg.

1.a.) 1. halvleg er 1. og 2. quarter, 2. halvleg er 3. og 4. quarter. Overtid tæller ikke for spil på 4. quarter, med mindre andet er angivet.

2.) Spilletid Hvis kampen stoppes før dens officielle afslutning, betragtes resultatet som værende officielt, hvis der er mindre end 5 minutter tilbage af kampen, når den bliver stoppet. Det vil sige:

  • 43 minutters spilletid ved NBA (48 minutters ordinær spilletid)
  • 35 minutters spilletid ved WNBA, NCAAB, FIBA (40 minutters ordinær spilletid).

Medmindre andet er angivet, gælder denne regel for alle spil. 
Hvis kampen afbrydes, dømmes alle spil ugyldige, med undtagelse af spil, der allerede blev afgjort før afbrydelsen.

3.) Quarter med flest point: Alle fire quarters skal afsluttes. Overtid tæller ikke. Hvis kampen afbrydes, annulleres alle spil, med mindre der allerede er blevet scoret flest point i 4. quarter inden afbrydelsen. I tilfælde af uafgjort mellem 2 eller flere quarters, gælder dead-heat-reglen. Halvleg med flest point: Begge halvlege skal afsluttes. Overtid tæller ikke. Hvis kampen afbrydes, annulleres alle spil, med mindre der allerede er blevet scoret flest point i 2. halvleg inden afbrydelsen. I tilfælde af at begge halvlege har samme mængde samlede point annulleres spil.

4.) Eventdato: Kampe skal finde sted på den angivne kalenderdag på den angivne bane, Ellers annulleres alle spil.

5.) Halv tid/Fuld tid: Overtid tæller ikke.

6.) Flest hold-point (gruppespil):  Hvis et hold spiller i en afbrudt kamp, tæller alle point med, som holdet har scoret før afbrydelsen, og alle spil er gyldige. Hvis en af de involverede holds kampe ikke starter på den planlagte kalenderdag på det planlagte sted, er alle spil ugyldige.

7.) 7.) Første foul (tackling) i kamp/halvleg/quarter:  Dette spil omhandler alle slags foul – inklusive personlige og tekniske fouls. Denne regel gælder også for efterfølgende fouls.

8.) Første, der bliver "fouled out":  Spillet omhandler den første spiller, der bliver “fouled out” efter 6 fouls i “amerikansk” og 5 fouls i “ikke-amerikansk” basketball. I dette spil gælder tekniske fouls og udsmidninger ikke.

9.) Divisionsvinder Hvis sæsonen afkortes, afgøres spillene ifølge Divisionsvinderen, der er udpeget af den respektive autoritet.

10.) Hvis et sejrsspil, total- eller handicapspil ender uafgjort, og ingen odds er tilbudt på denne mulighed, er alle spil ugyldige.

11.) “Grand Salami”/NBA:  Dette spil drejer sig om alle point scoret i alle kampe på den pågældende dag. Kun spil spillet på den pågældende dag (i overenstemmelse med NBA kalenderen) er gældende. Bliver en kamp udsat eller en kamp tilføjet programmet efter spil er sat, er disse spil ugyldige. Bliver en kamp udsat mens runden er i gang, er alle spil ugyldige.

12.) Alle resultater tages fra den pågældende ligas officielle hjemmeside (f.eks. box scores) og baseres også på optagede live-kampe. Skulle et firmas statistik (baseret på TV transmission) være anderledes end det officielle resultat, afgøres spil i overenstemmelse med firmaets statistikker.

13.) Specialspil spiller: Den respektive udøver skal deltage for at spillet er gældende. For disse eller lignende markeder, angående den enkelte spillers kampstatistik, er overtid inkluderet; for kampe / gruppevæddemål på spillernes totaler, gælder reglerne for dead-heat. For at lave en Double-Double - Spilleren skal optage 10 eller flere i TO af følgende 5 statistiske kategorier: Points, Rebounds, Assists, Blocks, Steals.  
For at lave en Triple-Double - Spilleren skal optage 10 eller flere i TRE af følgende 5 statistiske kategorier: Points, Rebounds, Assists, Blocks, Steals.  
 
14.) Resultat ved fuld tid med handicap: Vælg hvilket hold der vinder kampen ved at tage hensyn til handicap. Overtid vil blive inkluderet.  
 
15.) Halvleg handicap: Du skal vælge det hold, der fører på handicappet ved halvlegen.  
 
16.) Over/Under: Du skal forudsige, om det samlede antal point, der scores i en kamp, vil være over eller under det angivne antal. Overtid vil blive inkluderet, medmindre andet er angivet.  
 
17.) Resultatet ved halvlegen / resultatet ved fuld tid (& uafgjort) Følgende regler gælder: hvor vi tilbyder tovejs-væddemål på det endelige resultat, uden en uafgjort-pris, afregnes væddemål på den eventuelle vinder af kampen, inklusive eventuel overtid / ekstra tid. Du skal forudsige hvilket hold der vinder første halvleg og hvilket hold der vinder kampen, dvs. resultatet ved fuld tid.
 
18.) Første til 10, 20 & 50 point: Du skal forudsige hvilket hold der først scorer 10, 20 eller 50 point. Men hvis ingen af holdene når det specificerede antal point, annulleres indsatserne.  
 
19.) Halvleg / quarter indsatser: Følgende regler gælder: Der spilles på hvilket hold der vinder et bestemt quarter / halvleg uanset hvor mange point der scores i perioden.
hvis stilligen i denne periode er uafgjort, annulleres indsatser fra begge sider, undtagen hvor der er tilbudt en pris for uafgjort. Overtid er ikke inkluderet for 4. quarter;
indsatser vil være ugyldige, hvis den specificerede periode ikke er afsluttet, medmindre resultatet allerede er bestemt.  
 
20.) Spillerens almindelige sæsontilbud og kampspil: 
En navngivet spiller skal opfylde de relevante kvalifikationskriterier nedenfor for at spillet skal stå, ellers annulleres indsatser på den pågældende spiller.  
Samlet point / rebounds / assists / steals / blocks / fouls / turnovers / 3-point field goals - spilleren skal deltage i mindst 10 kampe i den regulære sæson
Point gennemsnit / rebounds / assists / steals / blocks / fouls / turnovers per game - spilleren skal deltage i mindst 70% af sit holds regulære sæson
field goal gennemsnit i procent - spilleren skal lave mindst 300 field goals i sæsonen
3 point gennemsnit i procent - spilleren skal score mindst 82 3-point field goals i løbet af sæsonen
 
Alle gennemsnit afrundes til 1 decimal ved afviklingsformål.