Fægtning

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Spil om “antal træffere”: Spillene handler om hvilken af atleterne, der først opnår et bestemt antal træffere. Denne regel gælder for forskellige antal træffere.

2.) Kårde: I fægtning med kårde kan begge modstandere tildeles et point samtidigt.