Фехтовка

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) „Кой пръв ще отбележи X попадения“: Залозите се оценяват по първия състезател, който направи определен брой попадения. Това правило важи за различен брой попадения.

2.) Фехтовка с шпага: При „фехтовка с шпага” е възможно и двамата участници едновременно да постигнат една точка.