Snooker

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1. Generelle regler

En snookerkamp anses for at være startet ved den første break i den første frame (runde). Medmindre andet er angivet, gælder alle væddemål, forudsat at den indledende break tages i starten af kampen. Hvis en spiller ikke starter en turnering eller kamp, annulleres alle væddemål på denne spiller eller individuelle kamp.

2. Væddemål på kampen - Hvem vinder kampen? Vinderen af kampen er den spiller, der går videre til næste runde eller anses som vinderen af det styrende organ.

3. Turneringsspil- Forudsiger hvilken spiller der vinder en turnering. Regel 4 fradrag kan gælde

4. Næste frame - Hvilken spiller vinder den næste frame? Hvis runden ikke finder sted, annulleres alle væddemål, undtagen i tilfælde af tildeling af en frame af en eller anden grund, i hvilket tilfælde væddemål vil gælde.

5. Populære markeder
I tilfælde af manglende afslutning af en kamp, er alle væddemål på markeder, der er anført nedenfor i den kamp, ugyldige, medmindre den betingelsesløst er afgjort.
a.) Handicap væddemål - Hvem vinder kampen efter det angivne handicap er anvendt?
b.) Frame væddemål - Hvad bliver den korrekte score i kampen?
c.) Første fire / otte frames væddemål - Hvilken spiller fører efter de første 4/8 frames?
d.) Første fire / otte frames score - Hvad vil den korrekte score for kampen være efter de første 4/8 frames?
e.) Korrekte score - Endelig kamp score
f.) Match vindende margener - Med hvor mange frames vinder en spiller? 
g.) Samlet frames over / under - Hvor mange frames spilles der i kampen?
h.) Først til "X" frames - Hvilken spiller når først "X" -mængden af billeder?
i.) 147 i kampen - Bliver der scoret en 147 i kampen? En 147 break består af 15 røde og sorte i træk og derfeter alle farver. Eventuelle breaks på 147 eller derover, der har krævet brug af gratis kugler, afgøres som tabere, medmindre denne break var en gratis kugle (rød og farve) efterfulgt af en traditionel 147.
j.) Første farve pottet - Hvilken farve pottes lovligt først i den næste frame? Den første farve, der er lovligt pottet, der scorer sin egen værdi (dvs. ikke tages som en gratis kugle), betragtes som vinderen, uanset om der er nogen efterfølgende re-rack.
k.) Næste frame - Den første spiller der potter en kugle - Den første spiller der lovligt potter en kugle i næste frame. Den første spiller, der potter en kugle lovligt, betragtes som vinderen, uanset om der er nogen efterfølgende re-racks.
l.) Mini Session / Session vinder - Hvilken spiller vinder den angivne mini session eller session?
m.) Mini Session Score / Session score - Hvad bliver scoren for den angivne mini session / session?
n.) Mini session / Session handicap - Hvem vinder den angivne mini session / session, efter det relevante handicap er anvendt?
o.) Vinder af aktuel frame - Hvilken spiller vinder den aktuelle frame?
s.) Næste frame 50 break - Bliver der scoret en 50 break i den næste frame (af begge spillere)?
q.) Næste frame Century Break - Bliver der scoret et Century Break i den næste frame? Spiller A, spiller B, en af dem eller ingen af dem

6. Century spil
Følgende regler gælder for breaks på 100 eller derover
a.) Century væddemål - Hvor mange centuries vil der blive scoret i alt i løbet af kampen?
b.) Spiller Century væddemål - Hvor mange centuries scorer den navngivne spiller i løbet af kampen?
c.) Samlet Centuries i kampen - Vil antallet af centuries, der er scoret i alt i løbet af kampen, være over eller under det angivne antal?
c.) Spiller Centuries i kampen - Vil antallet af centuries, der er scoret af den angivne spiller i løbet af kampen, være over eller under det angivne antal?

7. Re-Racks
I tilfælde af et re-rack i en hvilken som helst frame gælder følgende regler: 
a.) Frame vinder: alle væddemål gælder og afgøres på den officielle frame vinder. 
b.) Afsluttede væddemål: alle væddemål, der allerede er bestemt før et re-rack gælder. Gentagne forekomster efter et re-rack vil ikke være relevante for væddemål. 
c.) Uafsluttede væddemål: Væddemål, der ikke er bestemt før et re-rack, afgøres ved handlinger, der kun finder sted efter et re-rack. Forekomster før et re-rack vil ikke være relevante for væddemål. 
d.) Alle væddemål, der henviser til det endelige resultat af en frame (f.eks. totaler, ulige / lige væddemål), afgøres på det officielle resultat af den pågældende frame.

8. Point markeder
I tilfælde af re-racks for markederne nedenfor overføres point ikke fra nogen delvise frames, der spilles før et re-rack. I tilfælde af manglende afslutning af en kamp, er alle væddemål på markeder, der er anført nedenfor i den kamp, ugyldige, medmindre den betingelsesløst er afgjort.
a.) Næste frame - Først til 30 - Hvilken spiller når først 30 point i den næste frame? Den første spiller, der når 30 point, betragtes som vinderen, uanset om der er nogen efterfølgende re-racks. Hvis der er et re-rack, før en spiller når 30 point, vil vinderen være den første spiller, der når 30 point i den frame der blev startet forfra.
b.) Næste frame samlet antal point - Hvor mange point opnås i alt i den næste frame? De samlede point, der er scoret i framen, inkl. eventuelle sorte, der er spottet igen
c.) Næste frame vindende margener - Med hvor point en spiller vinder den næste frame.
d.) Næste frame højeste break - Den spiller, der scorer den højeste break i den næste frame
e.) Næste frame højeste break bands - Hvor mange point består den højeste break af i næste frame?
f.) Næste frame ulige / lige - lige - Bliver et ulige eller lige antal point scoret i den næste frame?

9. Længde på Frame/Kamp
Væddemål afgøres på det forløbne tidspunkt fra det første break til slutningen af framen eller kampen, hvad enten det er via normalt spil eller koncession.

10. Group Betting
Tournament-gruppevindere vil blive afgjort efter de gældende officielle regler hos det respektive ledende organ. Hvis den valgte spiller trækker sig inden turneringens start, vil væddemål placeret på denne spiller blive refunderet. Regel 4 fradrag kan gælde
11. Sidste farve pottet i Frame X
Forudsig hvilken farve den sidste korrekt pottede 'farvede' ball i framet har. Freeballs tæller ikke.
12. Vil Spiller X lave et 50 break i kampen
Forudsig om en specifik spiller vil lave mindst 1 50 break i kampen eller ej.
13. Antal 50 breaks i kampen
Forudsig om det totale antal af 50 breaks i kampen er over eller under et specifikt antal.
14. Vil en af spillerne vinde X frames i træk
Forudsig om en spiller vil vinde et specifikt antal frames i træk eller ej.
15. Vil der være et afgørende frame?
Forudsig om kampen vil ende med et afgørende frame.
16. Vil der være et afgørende frame?
Forudsig hvilken spiller, der vil lave det højeste break i kampen. Annulleres, hvis begge spillere har det samme højeste break.
17. Højeste match-break (over/under)
Forudsig om kampens højeste break er over eller under et specifikt tal.