Снукър

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1. Общи правила

За начало на мач по снукър се счита разбиването в първия фрейм. Всички залози остават валидни, при условие че първоначалното разбиване на топките се е състояло в началото на мача, освен в случаите, когато е упоменато друго. Ако даден играч пропусне участието си в турнир или отделен мач, всички залози, поставени на този играч или на отделния мач, ще бъдат отменени.

2. Залози за мач – Кой ще спечели конкретния мач? Победител в мача е играчът, който продължава към следващия кръг, или играчът, който контролният орган счита за победител.

3. Залози за турнир - Предположения за победителя в даден турнир. Възможни са удръжки съгласно Правило 4.

4. Следващ фрейм – Кой играч ще победи в следващия фрейм? Ако фреймът не се проведе, всички залози ще бъдат отменени, освен в случаите, когато фреймът се счита за спечелен, независимо от причините. В тези случаи всички залози остават в сила.

5. Популярни пазари
Ако даден мач не бъде завършен, всички залози на изброените по-долу пазари ще бъдат отменени, освен ако не са били безусловно решени:
а) Залози за хендикап – Кой ще спечели мача след налагането на съответния хендикап?
б) Залози за фрейм – Какъв ще е точният краен резултат от мача?
в) Залози за първите четири/осем фрейма – Кой от играчите ще води след първите 4/8 фрейма?
г) Залози за резултат от първите четири/осем фрейма – Какъв ще е резултатът от мача след първите 4/8 фрейма?
д) Точни резултати – Краен резултат от мача
е) Печеливша разлика за мача – С колко фрейма даден играч ще спечели мача? 
ж) Над/Под за общ брой фреймове – Колко фрейма ще бъдат изиграни в мача?
з) Надпревара за достигане на Х брой фреймове – Кой играч пръв ще достигне Х брой фреймове?
и) 147 в мача – Ще бъде ли отбелязан максималният брой от 147 точки за фрейм по време на мача? Максималният брейк от 147 точки се състои от 15 последователни червени и черни, следвани от всички цветове. Всеки брейк от 147 или повече точки, в който се е наложила употребата на свободна топка, ще бъде уреждан като губещ, освен в случаите, когато разбиването е било със свободна топка, последвано от традиционен резултат 147.
й) Цвят на първата вкарана топка – Какъв цвят ще е топката, вкарана първа в съответствие с правилата в следващия фрейм? За победител ще се счита първата вкарана цветна топка, изиграна със своята стойност (т.е. не използвана като свободна топка), независимо дали впоследствие се е стигнало до рестартиране на фрейма.
к) Следващ фрейм – Първият играч, вкарал топка – Първият играч, вкарал топка според правилата в следващия фрейм. За победител ще се счита играчът, който пръв вкара топка според правилата, независимо дали впоследствие се е стигнало до рестартиране на фрейма.
л) Победител в минисесия/сесия – Кой играч ще спечели дадената минисесия или сесия?
м) Резултат от минисесия/сесия – Какъв ще е резултатът от дадената минисесия или сесия?
н) Хендикап в минисесия/сесия – Кой ще спечели дадената минисесия/сесия, след като е приложен съответният хендикап?
о) Победител от настоящия фрейм – Кой играч ще победи в настоящия фрейм?
п) Брейк от 50 точки в следващия фрейм – Ще бъде ли отбелязан брейк от 50 точки в следващия фрейм (независимо от кой играч)?
р) Сенчъри брейк в следващия фрейм – Ще бъде ли отбелязан сенчъри брейк в следващия фрейм? Играч А, Играч Б, и двамата играчи, или никой от двамата играчи.

6. Залози за сенчъри
Следните правила са в сила при брейкове от 100 или повече точки
а) Залози за сенчъри – Колко общо сенчъри брейка ще бъдат отбелязани по време на мача?
б) Залози за сенчъри за даден играч – Колко сенчъри брейка ще бъдат отбелязани по време на мача от дадения играч?
в) Общ брой сенчъри за мача – Дали общият брой сенчъри брейка, отбелязани в мача, ще бъдат над или под зададената граница?
г) Брой сенчъри в мача за даден играч – Дали общият брой сенчъри брейка, отбелязани в мача от дадения играч, ще бъдат над или под зададената граница?

7. Рестартиране на фрейма
Следните правила са в сила в случай на рестартиране на който и да е фрейм: 
а) Победител във фрейма: всички залози ще бъдат уредени според официалния победител във фрейма. 
б) Завършени залози: всички залози, вече уредени преди рестартирането на фрейма. Повторили се ситуации след рестартирането ще се считат за неприложими за целите на залаганията. 
в) Незавършени залози: Залози, които не са били уредени преди рестартирането на фрейма, ще бъдат уреждани единствено според развитието на играта след рестартирането. Ситуации, настъпили преди рестартирането, ще се считат за неприложими за целите на залаганията. 
г) Всички залози, отнасящи се до крайния резултат от фрейма (например залози за общ резултат, четно/нечетно), ще бъдат оценявани според официално оповестения резултат от фрейма.

8. Залози за точки
В случай на рестартиране, точките от частично изиграния фрейм, отбелязани преди неговото рестартиране, не се прехвърлят към посочените по-долу пазари. Ако даден мач приключи, без да бъде завършен, всички залози на изброените по-долу пазари ще бъдат отменени, освен ако не са били уредени предварително:
Следващ фрейм – Надпревара за 30 точки – Кой играч пръв ще достигне 30 точки в следващия фрейм? За победител ще се счита играчът, който пръв достигне резултат от 30 точки, независимо дали впоследствие се е стигнало до рестартиране на фрейма. В случай на рестартиране на фрейма, преди някой от играчите да достигне резултат от 30 точки, за победител се счита играчът, който пръв е отбелязал 30 точки след рестартирането
б) Общ брой точки в следващия фрейм – Какъв ще е общият брой точки, отбелязани в следващия фрейм? Общият брой точки, отбелязани във фрейма, включва повторно извадените черни топки
в) Печеливша разлика в следващия фрейм – Печелившата разлика в точките, отбелязани от играч в следващия фрейм
г) Най-добър брейк в следващия фрейм – Играчът, отбелязал най-добър брейк в следващия фрейм
д) Размер на най-добрия брейк в следващия фрейм – От колко точки ще се състои най-добрият брейк в следващия фрейм?
е) Четни/нечетни в следващия фрейм – Четни – Четен или нечетен брой точки ще бъдат отбелязани в следващия фрейм?

9. Продължителност на фрейм/мач
Залозите ще бъдат уредени според времето, изминало от разбиващия начален удар до края на фрейма или мача, независимо дали играта е приключила нормално или след капитулация на играч.

10. Групово залагане
Победителите в групите на турнира ще бъдат определени по официалните правила на съответния ръководен орган. Ако избраният играч се оттегли преди началото на турнира, залозите, направени за него, ще бъдат възстановени. Възможни са удръжки съгласно Правило 4.
11. Последен цвят, вкаран във фрейм X
Прогнозирайте какъв ще бъде цветът на последната законно вкарана „цветна“ топка във фрейма. Фрий болс не се броят.
12. Ще направи ли играчът X 50 брейк в мача
Прогнозирайте дали определен играч ще направи поне 1 50 брейк в мача, или не.
13. Брой 50 брейкове в мача
Предскажете дали общият брой на 50 брейковете, отбелязани в мача, е по-голям или по-малък от определено число.
14. Ще спечели ли някой от играчите X последователни фрейма
Предскажете дали някой от играчите ще спечели определен брой поредни фреймове или не.
15. Ще има ли решаващ фрейм?
Предскажете дали мачът ще стигне до финален решаващ фрейм.
16. Ще има ли решаващ фрейм?
Предскажете кой играч ще направи най-голям брейк в мача. Невалидно, ако и двамата играчи имат еднакъв най-голям брейк.
17. Най-голям брейк в мача (над/под)
Прогнозирайте дали най-големият брейк в мача ще бъде над или под определено число.