Softball

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Ekstrarunder: Medmindre andet er angivet, afgøres spillene i henhold til det officielle resultat inklusive ekstrarunder.

2.) Spilletid: En kamp skal generelt være afsluttet, før spillene er gyldige. Hvis kampen aflyses, er alle spil ugyldige, undtagen de spillemuligheder, der allerede blev afgjorte før aflysningen.

Denne regel gælder for alle spil medmindre andet er angivet.

3.) Tid: Alle spil skal spilles til/på planlagt tid/sted. I modsat fald er alle spil på kampen ugyldige.

4.) Run-line: Spil afgøres i henhold til det officielle resultat efter 7 runder, (6 ½ runder hvis hjemmeholdet fører), inklusive eventuelle ekstrarunder.