Софтбол

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Екстра ининги: Ако не е посочено нещо друго, залозите се отчитат съгласно официалния резултат, вкл. екстра инингите.

2.) Игрално време: По принцип играта трябва бъда завършена, за да могат залаганията да са валидни. Ако в произволен момент играта бъде прекъсната, всички залози са невалидни, освен тези, за които е взето решение в момента на прекъсване на играта.

Ако не е посочено нещо друго, тук са валидни правилата за всички залагания.

3.) Дата: Игрите трябва да се провеждат в заплануваното време и на заплануваното място, иначе всички залози за съответната игра са невалидни.

4.) Run Line: Залозите се отчитат според официалния резултат след 7 ининга (6 ½ ининга, когато отборът-домакин води) включително всички използвани екстра ининги.