Regler for sumobrydning

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Kampens vinder: Hvilken bryder udråbes som kampens vinder af dommeren ved kampens afslutning.

2.) Væddemål på kampen: Væddemål afgøres baseret på den endelige beslutning, der annonceres ved kampens afslutning. I tilfælde hvor Gyojiens (ringdommerens) beslutning omstødes af Shimpanerne (sidedommerne) som resultat af et mono-il (vurdering), vil det være den øverste Shimpans annoncering, der benyttes til at afgøre væddemålene.

Hvis det besluttes, at kampen skal gå om, vil væddemål afgøres baseret på den kamp, hvor et officielt resultat annonceres. Hvis en kamp afgøres af et kinjite (teknik, der ikke er tilladt) eller mawashi (bæltet går op), vil væddemål på markedet afgøres baseret på den bryder, der officielt udråbes som kampens vinder af dommerne.

3.) Udskudte kampe: Hvis en kamp aflyses eller udskydes, vil alle væddemål, der blev indgået inden eventets planlagte start, betragtes som ugyldige. Alle væddemål, der placeres på en kamp, der udskydes inden den planlagte starttid, men som stadig finder sted samme dag (lokal tid), anses stadig som gyldige. Den eneste undtagelse til dette er kampe, der finder sted i en turnering med et fastsat kampprogram, eks. OL, VM osv.