Bowling

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Frame-spil (Korrekt resultat): Dette spil omhandler det korrekte endelige resultat i frames.

2.) Framevinder: Dette spil omhandler vinderen af en bestemt frame. Den respektive frame skal være afsluttet, før spillene er gyldige.