Боулинг

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Залог за фрейм (точен резултат): Залогът се отнася до точния краен резултат след фрейма.

2.) Победител от фрейма : Този залог се отнася до победителя в определен фрейм. Съответният фрейм трябва да е приключил, за са валидни залозите.