Triatlon

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Deltagerliste: Kun atleter på bwins liste kan der spilles på - samtlige “senere” tilføjelser eller atleter, der forsætligt er udeladt af bwins-“liste”, tæller ikke. Hvis mindst én atlet fra bwin-listen ikke stiller op, er alle spil på den pågældende begivenhed ugyldige.

Hvis der udbydes muligheden "andre på forespørgsel", kan der på opfordring tilbydes odds på atleter, der ikke står på den oprindelige deltagerliste.