Триатлон

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Списък на участниците: За целите на залаганията важат само онези атлети, които са включени в списъка от bwin – всякакви “закъснели” добавяния или атлети от официалния стартов списък, които нарочно са пропуснати на сайта от bwin, не се зачитат. Ако даден атлет от bwin  “Списъка” не вземе участие в състезанието, то всички залагания за това събитие са невалидни.

Ако е налице опцията “други при поискване”, по желание на клиента могат да бъдат предложени и коефициенти за състезатели, които не са били включени в първоначалния списък с участници.