Γενικοί όροι συμμετοχής

Χώρα Όροι συμμετοχής
Ηνωμένο Βασίλειο Κάντε κλικ εδώ
Επικράτειες ΕΕ όπως Αυστρία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Σλοβενία, Μάλτα, Ισλανδία, Κροατία. Κάντε κλικ εδώ
Όλες οι υπόλοιπες χώρες Κάντε κλικ εδώ