Γενικοί όροι συμμετοχής

Χώρα Όροι συμμετοχής
Ηνωμένο Βασίλειο Κάντε κλικ εδώ
Επικράτειες ΕΕ όπως Αυστρία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Σλοβενία, Μάλτα, Λιθουανία, Ισλανδία, Λετονία, Κροατία και Εσθονία Κάντε κλικ εδώ
Όλες οι υπόλοιπες χώρες Κάντε κλικ εδώ