Πολιτική αποσύνδεσης και ακύρωσης

 1. Εκτός εάν εμείς ορίζουμε ρητώς και εγγράφως κάτι διαφορετικό, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τα δικαιώματα όλων των παικτών σε περίπτωση αποσύνδεσης και ακύρωσης του παιχνιδιού.
 2. Η προστασία αποσύνδεσης είναι ένα εργαλείο που διασφαλίζει την προστασία των παικτών στην περίπτωση που η σύνδεση τους στο διαδίκτυο διακοπεί ξαφνικά ενώ έχουν ποντάρει σε κάποιο ποτ. Εάν κάποιος παίκτης αποσυνδεθεί, θα του επιτραπεί να συνεχίσει το χέρι (υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει προστασία αποσύνδεσης) ώστε να διεκδικήσει το μερίδιο του ποτ στο οποίο είχε εμπλακεί οικονομικά μέχρι τη στιγμή της αποσύνδεσης.
 3. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία αποσύνδεσης στους παίκτες μας. Στόχος μας είναι η προστασία των παικτών και παράλληλα η διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της παρεχόμενης προστασίας.
 4. Η προστασία αποσύνδεσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό εκτός της περίπτωσης της πραγματικής αποσύνδεσης. Οποιαδήποτε κατάχρηση αυτής της πολιτικής ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια των κερδών του παραβάτη, αποκλεισμό του από τουρνουά, απώλεια του προνομίου της προστασίας αποσύνδεσης ή αποκλεισμό του από τον δικτυακό τόπο.
 5. Το λογισμικό μας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιολογεί κατά πόσον ένας παίκτης υπέστη πραγματική αποσύνδεση πριν από την εκχώρηση της προστασίας αποσύνδεσης σε αυτόν. Εάν κάποιος παίκτης προσπαθήσει να λάβει προστασία αποσύνδεσης μην παίζοντας όταν έρθει η σειρά του με αποτέλεσμα να βγει εκτός χρόνου, τότε θα θεωρηθεί ότι έχει πάει πάσο.
 6. Οι παίκτες πρέπει να αποδεχτούν το ενδεχόμενο της αποσύνδεσης και εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει απλά να συνδεθούν εκ νέου και να συνεχίσουν το παιχνίδι όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Συμβουλευτείτε τον Πάροχο Υπηρεσιών Ίντερνετ (ISP) σας σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αποσύνδεσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για παίκτες που έχουν αποσυνδεθεί.
 7. Εάν ένας παίκτης αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια ενός χεριού και διαθέτει προστασία αποσύνδεσης, θα μπορεί να παίξει για το μερίδιο του ποτ στο οποίο έχει επενδύσει χρήματα. Ο παίκτης μπορεί να κερδίσει ό,τι ήταν στο ποτ κατά τη στιγμή της αποσύνδεσης.
 8. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την πολιτική και να αλλάξουμε τελικές αποφάσεις για όλα τα σχετικά ζητήματα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η πολιτική αλλαγών και οι σχετικές αποφάσεις θα γνωστοποιηθούν αναλόγως από εμάς χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική και/ή έντυπα μέσα.

Επιπρόσθετος χρόνος

Η κανονική προστασία αποσύνδεσης δεν διατίθεται για κάποια είδη τραπεζιών (όλα τα τουρνουά και μερικά τραπέζια τα οποία φέρουν ειδική ένδειξη). Τα τραπέζια αυτά φέρουν την ένδειξη "No DP" (Χωρίς ΠΑ) δίπλα στο όνομά τους στο λόμπι. Σε αυτά τα τραπέζια, όταν κάποιος παίκτης, ο οποίος έχει στοιχηματίσει στο ποτ, αποσυνδεθεί, το σύστημα θα του δώσει επιπρόσθετο χρόνο για να επιστρέψει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

O επιπρόσθετος χρόνος που θα του δοθεί θα εξαρτάται από το μέγεθος του τρέχοντος ποτ:

 • Για τα παιχνίδια Stud, το ‘X’ είναι το μικρότερο ποσό πονταρίσματος.
 • Για τα παιχνίδια με φλοπ, το ‘X’ είναι το μεγάλο άνοιγμα (big blind).

Για τα τραπέζια που δεν είναι heads-up:

 • Δεν δίνεται επιπρόσθετος χρόνος εάν το μέγεθος του ποτ είναι μικρότερο από 5 επί X
 • 20 δευτερόλεπτα εάν το μέγεθος του ποτ είναι μεγαλύτερο από 5 επί X και μικρότερο από 20 επί X
 • 30 δευτερόλεπτα εάν τo μέγεθος του ποτ είναι μεγαλύτερο από 20 επί X και μικρότερο από 40 επί X
 • 45 δευτερόλεπτα εάν τo μέγεθος του ποτ είναι μεγαλύτερο από 40 επί X και μικρότερο από 80 επί X
 • 60 δευτερόλεπτα εάν το μέγεθος του ποτ είναι μεγαλύτερο από 80 επί X

Για τα τραπέζια heads-up:

 • 20 δευτερόλεπτα εάν το μέγεθος του ποτ είναι μεγαλύτερο από 0 και μικρότερο από 5 επί X
 • 30 δευτερόλεπτα εάν το μέγεθος του ποτ είναι μεγαλύτερο από 5 επί X και μικρότερο από 10 επί X
 • 45 δευτερόλεπτα εάν το μέγεθος του ποτ είναι μεγαλύτερο από 10 επί X

Το σύστημα θα περιμένει για πρόσθετο χρόνο μόνο στην περίπτωση που ο παίκτης που θεωρείται ότι έχει αποσυνδεθεί: α) έχει χρήματα στο ποτ και β) δεν έχει το "Ντούκου"¨στις τρέχουσες επιλογές του. Αυτή τη λειτουργία την ονομάζουμε "επιπρόσθετο χρόνο".

Ο επιπρόσθετος χρόνος είναι απλά ο επιπλέον χρόνος ο οποίος θα δίνεται στους παίκτες για να αποφασίσουν τι κίνηση θέλουν να κάνουν όταν έρθει η σειρά τους σε περίπτωση αποσύνδεσής τους. Αποθαρρύνουμε έντονα την κατάχρηση αυτής της λειτουργίας επιβάλλοντας ποινές και οι παίκτες που θεωρούμε ότι τη χρησιμοποιούν σκόπιμα κινδυνεύουν να χάσουν τις μάρκες και τα χρήματά τους.

Θα δοθούν 60 δευτερόλεπτα στον παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του επιπρόσθετου χρόνου, για να επανασυνδεθεί. Εάν επανασυνδεθεί στο 56ο δευτερόλεπτο, τότε θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα για να ενεργήσει: αυτός είναι ο εξτρά χρόνος "αποστασιοποίησης στοιχήματος".

Ακολουθεί μία συνοπτική παράθεση των τραπεζιών και των τουρνουά που διαθέτουν τη λειτουργία επιπρόσθετου χρόνου ή κανονικής προστασίας αποσύνδεσης.

 • Οποιοδήποτε τραπέζι (κανονικό, σε τουρνουά ενός ή πολλαπλών τραπεζιών) θα έχει είτε προστασία αποσύνδεσης είτε επιπρόσθετο χρόνο. Κανένα τραπέζι δεν θα διαθέτει και τις δύο λειτουργίες.
 • Όλα τα τραπέζια στα τουρνουά προσφέρουν επιπρόσθετο χρόνο.
 • Τα τραπέζια live παιχνιδιού παρέχουν είτε προστασία αποσύνδεσης είτε επιπρόσθετο χρόνο.
 • Δεν θα επισημαίνεται ο επιπρόσθετος χρόνος στα τουρνουά ενός και πολλαπλών τραπεζιών στο λόμπι.
 • Στα τραπέζια live παιχνιδιών τα οποία παρέχουν επιπρόσθετο χρόνο, θα αναγράφεται η ένδειξη "Χωρίς ΠΑ" στη λίστα του λόμπι.

Οι παίκτες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν απεριόριστο αριθμό επιπρόσθετων χρόνων, εφ' όσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Θα αποστείλουμε στον παίκτη ένα μήνυμα chat όταν του παραχωρηθεί από το λογισμικό μας επιπλέον χρόνος λόγω αποσύνδεσης.

Εάν ο παίκτης, ο οποίος αποσυνδέθηκε, έχει την επιλογή να κάνει ντούκου, το λογισμικό μας θα το κάνει αυτόματα χωρίς να παραχωρήσει επιπλέον χρόνο.

Προστασία αποσύνδεσης για τα τουρνουά Sit & Go ενός τραπεζιού

Έχουμε αφαιρέσει την προστασία αποσύνδεσης από όλα τα τουρνουά Sit & Go ενός τραπεζιού. Εάν χάσετε την σύνδεσή σας, θα θεωρηθεί ότι πάτε πάσο. Η αλλαγή αυτή εφαρμόστηκε κατόπιν αιτήματος εκ μέρους των παικτών μας.

Προστασία αποσύνδεσης για τα τουρνουά Sit & Go πολλαπλών τραπεζιών

Δεν διατίθεται προστασία αποσύνδεσης για τα τουρνουά Sit & Go πολλαπλών τραπεζιών. Εάν χάσετε τη σύνδεσή σας, θα θεωρηθεί πως πάτε πάσο.

Προστασία αποσύνδεσης για τα τουρνουά πολλαπλών τραπεζιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη προστασία αποσύνδεσης σε οποιαδήποτε τουρνουά πολλαπλών τραπεζιών. Εάν χάσετε τη σύνδεσή σας, θα θεωρηθεί αυτόματα πως πάτε πάσο. Η αλλαγή αυτή εφαρμόστηκε κατόπιν αιτήματος των παικτών μας.

Πολιτική ακύρωσης παιχνιδιού

Παιχνίδια πραγματικών χρημάτων

Σε κάθε παίκτη θα επιστρέφεται το ακριβές ποσό των χρημάτων που είχε κατά τη στιγμή της ακύρωσης.

Παιχνίδια εικονικών χρημάτων

Στον κάθε παίκτη θα επιστραφεί το ακριβές σύνολο μαρκών που έφερε αρχικά στο τραπέζι. Αυτό συμβαίνει διότι δεν καταγράφουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις παρτίδες που παίζονται με εικονικά χρήματα.

Όλα τα τουρνουά πραγματικών χρημάτων (Sit & Go και Προγραμματισμένα)

Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες τουρνουά για την πολιτική ακύρωσης για Sit & Go μονών τραπεζιών, Sit & Go πολλαπλών τραπεζιών και τουρνουά πολλαπλών τραπεζιών.

Blackjack

Εάν αποσυνδεθείτε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Blackjack, απλά συνδεθείτε ξανά στο λογαριασμό σας. Εάν αποσυνδεθείτε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, παρακαλούμε να συνδεθείτε ξανά στο λογαριασμό σας. Εάν αποσυνδεθήκατε κατόπιν της υποβολής πληροφοριών, η επόμενη ακολουθία ή το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί ως συνήθως.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Θα διερευνήσουμε πλήρως την κατάσταση. Εάν διαπιστωθεί ότι χάσατε χρήματα λόγω ύπαρξης ιού στο σύστημά μας, τα χρήματα που χάσατε θα σας επιστραφούν αμέσως.

Σύναψη συμφωνίας

Εάν αποσυνδεθείτε κατά τη διάρκεια διαδικασίας σύναψης συμφωνίας, αυτή θα συνεχιστεί σαν να ήσασταν ακόμη συνδεδεμένοι. Τα ακόλουθα αποτελούν πιθανά σενάρια:

 • Επανασυνδέεστε ενώ η διαδικασία εξακολουθεί να λαμβάνει χώρα και έχετε χρόνο να συμμετάσχετε.
 • Δεν επανασυνδέεστε πριν από την λήξη του επιτρεπτού χρονικού διαστήματος και η διαδικασία απορρίπτεται καθώς θα έχει λήξει ο επιτρεπόμενος χρόνος για τη σύναψη της συμφωνίας.
 • Κάποιοι άλλοι παίκτες έχουν απορρίψει τη συμφωνία ενώ ήσασταν αποσυνδεδεμένοι και το παιχνίδι έχει ξαναρχίσει από εκεί που σταμάτησε.
 • Η αποσύνδεση θεωρείται ως έμμεση απόρριψη μίας συμφωνίας: Εάν μία συμφωνία πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους τους παίκτες στο τραπέζι, θα απορριφθεί εάν δεν επανασυνδεθείτε για να την επικυρώσετε στον διαθέσιμο χρόνο.

Το σύνολο χρήσης των πλατφόρμων μας διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.