Политика при прекъсване на връзката и отмяна на игра

 1. Освен ако не сме посочили нещо друго, следните условия определят правилата и процедурите относно правата на всички играчи в случай на прекъсване на връзката и отмяна на игра.
 2. Защита при прекъсване на връзката е инструмент, който защитава играчите, ако тяхната интернет връзка прекъсне, докато участват в игра за пота. Ако връзката на играча прекъсне, той ще продължи участието си в рунда (при условие, че е достъпна защита при прекъсване на връзката) и ще се бори за тази част от пота, в която е участвал финансово до момента на прекъсване на връзката.
 3. Ние се стараем да предложим на своите играчи най-добрата защита при прекъсване на връзката. Нашата цел е да защитаваме играчите, а същевременно с това да провеждаме необходимите проверки, за да не се злоупотребява с предлаганата защита.
 4. Защитата при прекъсване на връзката не е предназначена за използване в други случаи освен в случай на действително прекъсване на връзката. Всяка злоупотреба с тази политика може да доведе до отнемане на всички спечелени от съответния играч пари, дисквалификация от турнир, загуба на привилегията за защита при прекъсване на връзката или забрана за игра на сайта.
 5. Нашият софтуер е разработен така, че да преценява дали връзката на играча наистина е била прекъсната, преди да му бъде предоставена съответната защита. Играчи, които се опитват да се възползват от защита при прекъсване на връзката, като умишлено бездействат до изтичане на времето за ход ('timed out'), ще се считат за извършили фолдване на ръката.
 6. Играчите трябва да приемат риска от прекъсване на връзката и просто отново да влязат в системата и да продължат с играта възможно най-скоро след възстановяване на връзката. Консултирайте се с Вашия оператор относно мерките, които могат да се предприемат за намаляне риска от прекъсване на връзката. Ние не поемаме отговорност за играчи, чиято връзка е прекъснала.
 7. Ако връзката на играча прекъсне по време на рунда и играчът разполага със защита при прекъсване на връзката, той ще може да играе за частта от пота, в който е внесъл пари. Играчът може да спечели това, което е било в пота в момента на прекъсване на връзката.
 8. Ние си запазваме правото да променяме тази политика и да взимаме окончателни решения по всички въпроси по свое усмотрение. Промените на политиката и съответните решения ще съобщаваме по електронната поща и/или в писмена форма.

"Спасително въже"

Стандартната функция за защита при прекъсване на връзката не е достъпна за определен вид маси (всички турнири и някои специално означени маси за кеш игри). Тези маси ще бъдат означени с 'No DP' (Без защита при прекъсване на връзката) до тяхното име в лобито. Ако играч, внесъл средства в актуалния пот на една от тези маси, загуби връзката, системата ще му даде допълнително време за връщане и отново включване в играта.

Допълнителното време зависи от актуалния размер на пота:

 • За игри Stud 'X' е по-ниският залог.
 • За игри с флоп 'X' е големият блайнд.

За маси без игри "Heads-up" (един срещу друг):

 • Не се добавя време, ако размерът на пота е до 5xX
 • 20 секунди, ако потът е по-голям от 5xX и до 20xX
 • 30 секунди, ако потът е по-голям от 20xX и до 40xX
 • 45 секунди, ако потът е по-голям от 40xX и до 80xX
 • 60 секунди, ако потът е по-голям от 80xX

За маси с игри "Heads-up" (един срещу друг):

 • 20 секунди, ако потът е по-голям от 0 и до 5xX
 • 30 секунди, ако потът е по-голям от 5xX и до 10x
 • 45 секунди, ако потът е по-голям от 10xX

Системата предоставя възможност за допълнително време само ако играчът, който е загубил връзката, а) е внесъл средства в пота и б) вариантите за ход на играча не съдържат опцията 'Check' (Пас). Тази функция се нарича 'спасително въже'.

"Спасително въже" е допълнителното време, през което играчът може да реши какво да направи, ако връзката е прекъсната, когато е негов ред да действа. Ние не позволяваме злоупотреба с тази функция - играчите, за които смятаме, че са използвали умишлено функцията, рискуват да загубят своите пари и чипове.

Играчът получава 60 секунди за повторно включване, включително "спасителното въже". Ако се включи в 56-тата секунда, той ще има най-малко 20 секунди за своя ход: това е допълнителен период, т.нар. 'пауза за залагане'.

Представяме Ви кратък преглед на масите и турнирите с функция "спасително въже" или обикновена защита при прекъсване на връзката:

 • Всяка от масите (нормална, STT, MTCT) може да предлага или функция "спасително въже", или защита при прекъсване на връзката; никоя маса не включва и двете функции едновременно.
 • Всички маси в турнири са с функция за допълнително време ("спасително въже").
 • Масите за игри на живо могат да предлагат или защита при прекъсване на връзката, или допълнително време ("спасително въже").
 • Турнирите на единични маси (STT ) и турнирите на много маси (MTCT) не са обозначени като маси с допълнително време в лобито.
 • Игрите на живо с допълнително време ("спасително въже") ще бъдат отбелязани в лобито с 'No DP' (без защита при прекъсване на връзката).

На играчите се предоставя неограничен брой "спасителни въжета", при условие че горепосочените условия са изпълнени.

Ние ще изпратим на съответния играч съобщение по чата, ако софтуерът реши да присъди допълнително време в резултат на прекъсване на връзката.

Ако играч, чиято връзка е прекъснала, има възможност за пас, софтуерът ще извърши автоматично това действие, без да даде на играча допълнително време.

Защита при прекъсване на връзката в Sit & Go турнири на една маса

Ние премахнахме защитата при прекъсване на връзката от всички Sit & Go турнири на една маса. В случай на прекъсване на връзката Вашата ръка ще бъде автоматично фолдната. Тази промяна е въведена по молба на нашите играчи.

Защита при прекъсване на връзката в Sit & Go турнири на много маси

Защита при прекъсване на връзката не е достъпна в Sit & Go турнирите на много маси. В случай на прекъсване на връзката Вашата ръка ще бъде автоматично фолдната.

Защита при прекъсване на връзката в турнири на много маси

Защита при прекъсване на връзката не е достъпна в турнирите на много маси. В случай на прекъсване на връзката Вашата ръка ще бъде автоматично фолдната. Тази промяна е въведена по молба на нашите играчи.

Политика при отмяна на играта

Игри с истински пари

Играчите ще получат обратно точната парична сума, с която са разполагали към момента на отмяната на играта.

Игри с виртуални пари

Играчите ще получат обратно точния брой чипове, които първоначално са били взели на масата, тъй като ние не записваме цялата информация за ръцете в игри с виртуални пари.

Всички турнири с истински пари (Sit & Go турнири и планирани турнири)

Моля, вижте правилата за турнирите относно политиката при отмяна на игра в Sit & Go турнири на една маса, Sit & Go турнири на много маси и планирани турнири на много маси.

Блекджек

Ако връзката прекъсне по време на рунд Блекджек, просто влезте отново във Вашата сметка. Вие ще можете да продължите прекъснатата игра от момента на прекъсване на връзката. Ако връзката е била прекъсната, след като сте изпратили информация, следващата стъпка или резултатът ще се появи така, все едно връзката не е била прекъсвана.

Ако все още имате проблеми, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Ние ще проучим ситуацията из основи. Ако сте загубили пари поради грешки в нашата система, ще Ви възстановим незабавно всички загуби.

Сключване на сделка

Процесът по сключване на сделка ще продължи както обикновено, дори и ако сте загубили връзката, докато обсъждате сделка с друг играч. Възможни са следните сценарии:

 • Връзката се възстановява, докато сделката все още се обсъжда и Вие се включвате отново в уговарянето на сделката.
 • Не сте се свързали навреме и сделката е била отхвърлена.
 • Другите играчи са отхвърлили сделката по време на Вашето отсъствие и играта е продължила.
 • Прекъсването на връзката се разглежда като отказ от сделката: Ако сделката трябва да бъде одобрена от всички играчи на масата, тя ще бъде отхвърлена, ако не се включите отново и не я потвърдите навреме.

Използването на платформите се определя от Условията за ползване.