Τοξοβολία

Εκτός από τους ακόλουθους ειδικούς κανόνες στοιχημάτων, ισχύουν οι συνήθεις κανόνες στοιχημάτων. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί κανόνες υπερισχύουν των συνήθων κανόνων.

Στοίχημα Head-to-Head στο γύρο(H2H): Τα στοιχήματα διακανονίζονται για τον αθλητή με την καλύτερη βαθμολογία στον συγκεκριμένο γύρο.