Стрелба с лък

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

Кръг Head-to-Head (един срещу друг): Залаганията се обобщават според състезателя, постигнал в определен етап най-добрия резултат.