Ψάρεμα

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα στη στιγμή παρουσίασης στο βάθρο. Δεν μετράνε μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων/ομάδα αποκλειστεί ή αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα θεωρούνται χαμένα.

1.) Στοιχήματα σε αγώνα: Όποιος πιάσει το μεγαλύτερο αθροιστικό βάρος στον αγώνα μεταξύ των 2 ψαράδων.

2.) Νικητήριο βάρος: Το νικητήριο βάρος του αγώνα, σε κιλά, θα είναι κάτω/πάνω από τον καθορισμένο αριθμό.