Риболов

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

Всички залози ще бъдат уредени според официалния резултат в момента на представянето на подиума. Последващите изменения не се зачитат. В случай че някой състезател/отбор бъде дисквалифициран или се оттегли по някаква причина, залозите ще се третират като губещи при тази селекция.

1.) Залози на среща: Кой ще улови най-много кумулативно тегло в срещата между 2-ма посочени риболовци.

2.) Печелившо тегло: Дали печелившото тегло в срещата в килограми ще бъде под/над определеното число.