Τζούντο

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα στη στιγμή παρουσίασης στο βάθρο. Δεν μετράνε μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Ενώ θα προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε όλες τις αγορές όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αυτή η διαδικασία μπορεί μερικές φορές να καθυστερήσει λόγω επίσημων ερευνών για προσφυγές κ.λπ.

1.) Νικητής διοργάνωσης/μεταλλίου: Όποιος κερδίσει αυτήν τη διοργάνωση. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων αποκλειστεί ή αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα θεωρούνται χαμένα.

2.) Νίκη μεταλλίου: Όποιος βραβευτεί με μετάλλιο για αυτήν τη διοργάνωση. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων αποκλειστεί ή αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή θα θεωρούνται χαμένα. Για κάθε διοργάνωση στην οποία απονεμηθεί το ίδιο μετάλλιο πολλαπλές φορές, π.χ. 2 χάλκινα, ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead heat). Αυτοί οι κανόνες ισχύουν επίσης για τις ζωντανές εκδόσεις αυτών των αγορών.

3.) Στοιχήματα αγώνα: Τα στοιχήματα διακανονίζονται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα. Για να ισχύουν τα στοιχήματα, θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι δύο αθλητές

4.) Αναβολή διοργάνωσης: Για κάθε διοργάνωση που ακυρώνεται ή αναβάλλεται, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης θα ακυρωθούν. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν για οποιαδήποτε εκδήλωση, της οποίας η προγραμματισμένη ώρα έναρξης έχει καθυστερήσει και διεξάγεται την ίδια ημέρα (τοπική ώρα). Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι εκδηλώσεις που διεξάγονται εντός πλαισίου τουρνουά σε καθορισμένη ημερομηνία π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα κ.λπ.