Джудо

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

Всички залози ще бъдат уредени според официалния резултат в момента на представянето на подиума. Последващите изменения не се зачитат. Въпреки че ще се стремим да уредим всички пазари възможно най-бързо, това понякога може да се забави поради официални разследвания на обжалвания и др.

1.) Победител в събитието/на медал: Кой ще спечели това събитие. В случай че някой състезател бъде дисквалифициран или се оттегли по някаква причина, залозите ще се третират като губещи при тази селекция.

2.) Да спечели медал: Кой ще получи медал за това събитие. В случай че някой състезател бъде дисквалифициран или се оттегли по някаква причина, залозите ще се третират като губещи при тази селекция. Правилата за „дед хийт“ важат за всяко събитие, при което един и същ медал се присъжда повече от веднъж, например 2 бронзови медала. Тези правила важат и за версиите на живо на тези пазари.

3.) Залози на мач: Залозите се уреждат според официалния резултат. И двамата бойци трябва да започнат, за да бъдат валидни залозите

4.) Отложено събитие: За всяко отменено или отложено събитие всички залози, направени преди планирания начален час, ще бъдат анулирани. Всички залози са валидни за всяко събитие, което бъде забавено преди планирания начален час и се проведе в рамките на същия ден (местно време). Единствените изключения са събития, които се провеждат в рамките на турнирна рамка с фиксирана дата, например Олимпийски игри, световни първенства и т.н.