Σόφτμπολ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Επιπλέον γύροι: Εκτός αν άλλως αναφέρεται, τα στοιχήματα θα αποτιμούνται επί του επίσημου αποτελέσματος συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιπλέον γύρων.

2.) Κανονική Διάρκεια Αγώνα: Γενικά, ένα παιχνίδι πρέπει να ολοκληρώνεται για να ισχύουν τα στοιχήματα. Αν ο αγώνας εγκαταλειφθεί οποιαδήποτε στιγμή τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός από τα στοιχήματα που έχουν ήδη κριθεί κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης.

Εκτός αν άλλως αναφέρεται, αυτός ο κανόνας ισχύει για όλα τα στοιχήματα.

3.) Ημερομηνία διεξαγωγής: Όλα τα στοιχήματα πρέπει να διεξαχθούν την καθορισμένη ημερομηνία και στον καθορισμένο χώρο. Άλλως όλα τα στοιχήματα επί του αγώνα θα είναι άκυρα.

4.) Run Line: τα στοιχήματα αποτιμούνται βάσει του επίσημου αποτελέσματος μετά από 7 γύρους (6 1/2 αν προηγείται η γηπεδούχος ομάδα) συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτούμενων επιπλέον γύρων.