Τρίαθλο

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Λίστα Δρομέων: Μόνο οι αθλητές που ανακοινώνονται από την bwin μετρούν για τους σκοπούς του στοιχήματος - οποιεσδήποτε "καθυστερημένες" προσθήκες ή αθλητές που μένουν εσκεμμένα εκτός της επίσημης λίστας εκκίνησης της bwin δεν μετρούν. Αν κάποιος αθλητής από τη "λίστα" bwin δεν αγωνιστεί τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτό το αγώνισμα είναι άκυρα.

Σε περίπτωση που υπάρχει η επιλογή "Άλλοι κατόπιν Ζήτησης", μπορούν να δοθούν αποδόσεις για αθλητές που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική λίστα συμμετεχόντων κατόπιν αιτήσεων των πελατών.