Τρίαθλο

Aside from the following special betting rules, the common betting rules apply. The special rules will take precedence over the common rules nevertheless.

1.) Λίστα Δρομέων: Μόνο οι αθλητές που ανακοινώνονται από την bwin μετρούν για τους σκοπούς του στοιχήματος - οποιεσδήποτε "καθυστερημένες" προσθήκες ή αθλητές που μένουν εσκεμμένα εκτός της επίσημης λίστας εκκίνησης της bwin δεν μετρούν. Αν κάποιος αθλητής από τη "λίστα" bwin δεν αγωνιστεί τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτό το αγώνισμα είναι άκυρα.

Σε περίπτωση που υπάρχει η επιλογή "Άλλοι κατόπιν Ζήτησης", μπορούν να δοθούν αποδόσεις για αθλητές που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική λίστα συμμετεχόντων κατόπιν αιτήσεων των πελατών.