Διαγραφή / αποεπιλογή στοιχήματος

Η αφαίρεση ή αποεπιλογή ενός στοιχήματος από το κουπόνι είναι γρήγορη και εύκολη.

  • Μπορείτε να διαγράψετε ένα στοίχημα από το κουπόνι πατώντας στο  που στη συνέχεια θα μετατραπεί στο πλήκτρο “Διαγραφή”. Εάν το πατήσετε ξανά, θα διαγράψει την καταχώριση από το κουπόνι. Η ίδια διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί σύροντας από δεξιά προς τα αριστερά (οριζόντια κίνηση) την καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε.
  • Μπορείτε να απεπιλέξετε το στοίχημα πατώντας στο  δίπλα σε κάθε στοίχημα. Το νέο εικονίδιο θα πρέπει να είναι ένα μη επιλεγμένο κουτάκι .