Изтриване / отмяна на залог

Отстраняването или отмяната на залог от талона за залагания става съвсем бързо и лесно.

  • Залог от талона можете да изтриете, като чукнете върху  , който след това ще се превърне в бутон “Изтрий”. Ако отново чукнете върху бутона, въведеният залог ще бъде изтрит от талона. Същата процедура може да бъде изпълнена, като приплъзнете отдясно наляво (хоризонтален жест) върху въведения залог, който искате да изтриете.
  • Отметката на залога можете да премахнете, като чукнете върху  до всеки залог. Новата икона ще бъде прозорче без отметка .