Kako mogu dodati/urediti/obrisati stupce s filterima?

Za pristup uređivanju filtera možete koristiti tipku 'Filteri' na gornjoj desnoj strani u predvorju. Prikazat će se prozor s nizom opcija za izbor na bazi tipa igre kojoj ste pristupili. Izbor ili brisanje opcija automatski mijenja Vaše filtere.

Opcije izbora koje nisu aktivne korisniku će uvijek biti vidljive kao stupci s filterima i minimalni su uvjet za ovaj tip igre.