Как мога да добавя/редактирам/изтрия филтърни колони?

За достъп до филтъра за редактиране може да използвате бутон 'Филтри' в горната дясна част на лобито. В изскачащ прозорец ще се покажат редица опции за избор на базата на избрания от Вас тип игра. При избор или отмяна на опция Вашите филтри автоматически се променят.

Опциите за избор, които не са показани като активни, остават видими като филтърни колони и представляват минималните изисквания за предварителен преглед на играта.