Što je to tip "banka"?

Tipovi "banka" se mogu predati samo istovremeno sa sistemskim okladama, ali ne i s pojedinačnim ili zbirnim okladama. Ako ste stvarno uvjereni u ishod nekog događaja (na primjer postoji jasan favorit), možete jedan tip na tu utakmicu uvrsititi u svoje sistamsko klađenje kao banku.

Kako biste ostvarili dobitak, tip "banka" mora biti točan i mora biti ispunjen kriterij za odgovarajuće sistemsko klađenje. Dobitak kod sistemskog klađenja s bankom pa ovisi o tome, koji su tipovi točni. Ako je tip "banka" pogrešan ili nije ispunjen kriterij za sistemsko klađenje, izgubili ste okladu. Ako na primjer predate sistemsku okladu 2/3 s tipom "banka", ostvarili ste dobitak, ako su točna dva tipa u Vašoj sistemskoj okladi te tip "banka". Koliko iznosi dobitak, ovisi o kvotama za osvojene tipove. Maksimalni iznos dobitka u Vašoj okladi (točan je tip "banka" i svi tipovi u sistemskoj okladi) prikazuje se prilikom zaključenja oklade. Isto tako postoji mogućnost da se kod sistemskog klađenja uvrsti i više tipova "banka".