Ile wynosi opłata administracyjna?

Za nieaktywne konta pobierana jest opłata ("Opłata za konto nieaktywne") w wysokości 5 EUR na miesiąc.
W przypadku gdy na koncie znajduje się kwota mniejsza niż 5 EUR zostanie pobrana widniejąca kwota a stan konta zostanie wyczyszczony do kwoty 0 EUR. Stan konta nie będzie ujemny.