Каква е стойността на таксата за неактивност?

На неактивните сметки ще бъде начислявана такса ("Такса за неактивност") на стойност 5 EUR на месец.
Ако в сметката си имате по-малко от 5 EUR, ще Ви бъде удържана само наличната сума, докато Вашият баланс бъде занулен. Това няма да предизвика отрицателен баланс.