Po wybraniu filtru czasami jestem przenoszony do listy wydarzeń, a czasami do listy państw. Dlaczego?

Wprowadziliśmy inteligentne filtrowanie, które automatycznie przechodzi do listy wydarzeń, jeśli liczba dostępnych spotkań jest mniejsza niż 11.

Zasada ta stosowana jest na całej stronie mobilnej i dotyczy filtrów, dyscyplin oraz państw.