Когато чукна върху филтър, понякога съм пренасочван направо към списъка със събития, а друг път - към списъка с държави. Защо?

Ние сме въвели интелигентна логика в този продукт, която автоматично Ви пренасочва към пълния списък със събития, ако общият брой налични мачове е под 11 мача.

Тази логика се прилага в целия мобилен сайт, включително избор на филтри, видове спорт и държави.