Podmienky účasti pre Automatický a Upozorniť Cash Out

Automatický a Upozorniť Cash Out

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Automatický Cash Out a Upozorniť Cash Out sú k dispozícii pre ponuky stávok, ktoré majú aktivované Cash Out. Ohľadne informácie o Cash Out si pozrite, prosím, podmienky účasti pre Cash Out.
 2. Keď bola podaná žiadosť o Automatický Cash Out a Cash Out nie je k dispozícii, a opäť nedostupný pred koncom udalosti, stávky budú vyhodnotené na základe konečného výsledku.
 3. Ak je Cash Out uskutočnený pre stávku manuálne, potom akékoľvek žiadosti Automatický Cash Out alebo Upozorniť Cash Out, ktoré súvisia s tou stávkou budú automaticky odstránené a nebudú viac platiť.
 4. Dostupnosť funkcií Automatický Cash Out a Upozorniť Cash Out nemôže byť garantovaná a nie je ponúkaná pre všetky stávky.

 5. Za nedostupnosť funkcií Automatický Cash Out alebo Upozorniť Cash Out z technických príčin nenesieme zodpovednosť a stávky budú platiť ako boli pôvodne podané pre akékoľvek také obdobie.
 6. Keď je stávka live, všetky Cash Outy podliehajú zdržaniu pri stávkach live. To môže znamenať, že proces Automatický Cash Out môže začať, keď je dosiahnutá uvedená hodnota. Ak však hodnota Cash Out klesne pod nastavenú sumu pred zdržaním pri stávkach live, potom Automatický Cash Out nemôže byť dokončený.

 7. Upozorňujeme, že Automatický Cash Out a Upozorniť Cash Out nie sú garantované. Za určitých okolností nebudeme môcť automaticky Cash Out Vašu/e stávku/y alebo zasielať upozornenia aj napriek tomu, že sa to môže javiť ako možné v príslušných sekciách na webovej stránke/aplikácii.

 8. Automatický Cash Out funguje nezávisle od nastavení Cash Out, čo znamená, že Automatický Cash Out bude ignorovať akékoľvek zmeny v nastaveniach hodnôt Cash Out, ktoré na konte sú. To znamená, že Automatický Cash Out bude dokončený iba na alebo nad úrovňou stanovenou zákazníkom pre každú stávku.
 9. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť, prerušiť alebo odstrániť funkcie Automatický Cash Out a/alebo Upozorniť Cash Out pre akúkoľvek udalosť, stretnutie alebo ponuku stávok. Akékoľvek stávky podané na takéto udalosti, stretnutia alebo ponuky pred akoukoľvek takouto úpravou, prerušením alebo odstránením funkcie Automatický Cash Out a/alebo Upozorniť Cash Out, platia ako boli pôvodne podané.
 10. Vyhradzujeme si právo zvrátiť vyhodnotenie stávky, ktorá bola upravená funciou Automatický Cash Out, ak stávka alebo ponuka stávky bola vyhodnotená chybne.
 11. Upozornenia môžu podliehať zdržaniu a nenesieme zodpovednosť za žiadne omeškania zaslaných alebo obdržaných upozornení.
 12. Hodnoty Cash Out podliehajú zmene a zákazníci by si mali byť vedomí, že hodnota dostupného Cash Out sa môže líšiť od hodnoty Cash Out uvedenej v upozornení.