Alpské lyžovanie

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Pravidlá pretekov: Toto pravidlo platí pre preteky Svetového pohára. Pre turnaje (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympijské hry, atď.) platí pravidlo 2. Všetky stávky budú vyhodnotené podľa oficiálnej klasifikácie v čase prezentácie na pódiu. Ak sú preteky prerušené alebo odložené, ale uskutočnia sa do 80 hodín od pôvodného termínu štartu, ostávajú všetky stávky na dané podujatie v platnosti. Ak sa preteky neuskutočnia do 80 hodín od pôvodného termínu štartu, stratia všetky stávky platnosť.

2.) Turnajové pravidlá: Všetky stávky budú vyhodnotené podľa oficiálnej klasifikácie v čase prezentácie na pódiu (kvetinová ceremónia). Keď sa stávková udalosť v rámci športového turnaja (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) odloží v rámci oficiálneho času určeného na udalosť, všetky uzavreté stávky zostávajú v platnosti. Ak isté stávkové podujatie nemôže začať v rámci oficiálneho času, stratia všetky stávky platnosť.

3.) Stávky Head to Head (H2H): Víťazom bude lyžiar, ktorý dosiahne mať v pretekoch najvyššie umiestnenie. Ak sa jeden z lyžiarov nezúčastní pretekov, sú všetky stávky neplatné. Ak je lyžiar diskvalifikovaný alebo z akéhokoľvek dôvodu nedokončí preteky, tak bude za víťaza vyhlásený ďalší lyžiar. Ak sa obom lyžiarom nepodarí kvalifikovať sa do ďalšieho kola súťaže s viac než 1 kolom, tak sa bude vyhodnotenie zakladať na oficiálnych výsledkoch 1. kola. Ak obaja lyžiari neukončia 1. kolo s oficiálnym výsledkom, stratia stávky platnosť. Rovnako platí, že ak sa obaja lyžiari zúčastnia 2. kola, ale ani jeden z nich neskončí s oficiálnym výsledkom, stratia stávky platnosť. Ak lyžiar už štartoval a bude na súťažnej trati diskvalifikovaný alebo z nej vypadne, bude za víťaza považovaný druhý lyžiar, ak tento ukončí príslušné kolo.

4.) Ante post/Celkový víťaz (ostatní na požiadanie):
Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za “prehraté”. Ak preteky vyhrá športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak možnosť stávky “Akýkoľvek iný neuvedený” bude výherná, až na prípad, keď táto možnosť nie je ponúknutá - vtedy budú všetky stávky považované za “prehraté”.


V prípade možnosti “Ostatní na požiadanie”, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na lyžiarov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

5.) Umiestnenie v Top 3 (ostatní na požiadanie): Toto pravidlo platí pre rôzne počty “Top”-umiestnení (napr. Top 5). Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za “prehraté”. Ak jedno alebo viac príslušných “Top”-umiestnení obsadí športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak len stávky na športovcov/národy, ktorí sa umiestnia v “Top”-umiestneniach a na ktorých bol ponúknutý kurz, budú považované za “výherné”. V prípade možnosti “Ostatní na požiadanie”, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na lyžiarov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

6.)
Ak sa v rovnakom čase a na rovnakom mieste konajú dve podobné podujatia (napr. 2 zjazdy), platia všetky stávky, podané pred začiatkom prvého podujatia, pre prvé podujatie; pokiaľ nie je uvedené inak. Keď sa napríklad pôvodne plánovaný zjazd uskutoční na rovnakom svahu, ale v skrátenej verzii, ostávajú stávky platné.
 

7.) Najlepší športovec z “každého štátu”: Stávky budú vyplácané na najvyššie umiestneného športovca určitého štátu. Táto stávka sa týka štátu, za ktorý športovec preteká, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa narodil. V prípade skrátených pretekov, napr. z dôvodu zlého počasia, budú všetky stávky platné a vyhodnotené podľa oficiálnych výsledkov.