Lukostreľba

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

Kolo Head-to-Head stávka (H2H): Stávky budú vyplácané na športovca s lepším skóre v príslušnom kole.