Atletika

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Skupinové stávky: Stávky je možné podávať iba na atlétov, ktorí sú na našom zozname. Ak nesúťaží žiadny z atlétov na našom zozname, potom budú všetky stávky neplatné.

2.) Dlhodobé stávky/stávky na celkového víťaza/stávky na top 3: V prípade možnosti „Ostatní na požiadanie“, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na atlétov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

3.) Stávka na celkového víťaza: Stávky sú uzavreté Všetko na, Súťaží alebo Nie.

4.) Atléti 'proti Poľu': Všetci vymenovaní atléti musia štartovať, aby stávky boli platné. 'Pole' pozostáva zo všetkých ostatných nemenovaných bežcov.

5.) Head to Head stávky: Obaja súťažiaci musia štartovať, aby stávky boli platné. Ak neštartuje ani jeden zo súťažiacich, potom sú stávky neplatné.

6.) Head to Head hendikepové stávky: Obaja súťažiaci musia štartovať, aby stávky boli platné. Ak neštartuje ani jeden zo súťažiacich, potom sú stávky neplatné. Aplikovateľné hendikepy sú použité na výsledky súťažiaceho pred vyhodnotením.

7.) Stávky na výsledky (Konečný čas, Na poradie): Uvedení atléti musia štartovať, aby stávky boli platné. Napríklad stávky na konečný čas výkonu atléta budú vyhodnotené na základe oficiálnych výsledkov (napr. víťaz behu na 100 m s časom 9,98 sek. 8 bude víťazom pre účely vyhodnotenia). Stávky na poradie sa vyhodnocujú na základe oficiálneho výsledku prvého a druhého výsledku v správnom poradí, ak niektorý z uvedených atlétov, ktorý nesúťaží, stávky sú neplatné.

Pri všetkých atletických disciplínach pre stanovenie výsledku rozhodujúce slávnostné vyhlásenie víťaza alebo ceremoniál odovzdávania medailí. Akékoľvek následné diskvalifikácie alebo zmeny budú ignorované za účelmi vyhodnotenia. Ak je atletická disciplína z akéhokoľvek dôvodu zrušená, všetky stávky budú neplatné. Celkové medailové poradie bude stanovené podľa oficiálnych zverejnených výsledkov IAAF.