Атлетика

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Групово залагане: Само атлети от нашия списък се включват в залаганията. Ако някой атлет от нашия списък не се състезава, всички залози са недействителни.

2.) Антепост/Краен победител/Топ 3: В случай че няма опция „Други при поискване", коефициентите може да се предлагат за атлети, които не са включени в първоначалния списък с участниците по желание на клиентите.

3.) Краен победител: Залозите се оценяват All In, Compete or Not.

4.) Атлети „срещу Полето": Всички назовани атлети трябва да стартират, за да се зачитат залозите. „Полето" се състои от всички други неназовани бегачи.

5.) Залози един срещу друг (Head to Heads): И двамата състезатели трябва да стартират, за да се зачитат залозите. Ако единият от тях не стартира, залозите са недействителни.

6.) Спредове на точките при залозите един срещу друг: И двамата състезатели трябва да стартират, за да се зачитат залозите. Ако единият от тях не стартира, залозите са недействителни. Съответните спредове се прилагат за резултатите на състезателите преди отчитането.

7.) Пропс залози (Последна цифра, Залагане за ред) Назованите атлети трябва да стартират, за да се активират залозите, т.е. залозите на последната цифра от представянето на атлета се оценяват според официалните резултати (напр. при победител на 100 м с време 9,98 сек. 8 е печелившата цифра за целите на оценяването) Залагането за ред се отчита за официалния резултат на първия и втория в правилния ред. Ако някой от назованите атлети не се състезава, залозите са недействителни.

При всички събития по атлетика резултатите по време на подиумното представяне или церемонията по раздаване на медалите определят отчитането. Всички последващи дисквалификации или промени не се взимат предвид за целите на отчитането. Ако събитие на поле или писта се отложи по някаква причина преди момента на провеждане, всички залози са недействителни. Общият брой на медалите се определя от официално публикуваните резултати на IAAF.