Basketbal

(Posledná aktualizácia: 18.12.2019)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Predĺženie: Ak nie je stanovené inak, stávky budú vyplácané na výsledok, vrátane predĺženia, napr. stávky, vzťahujúce sa na 2. polčas.

1.a.) 1. polčas pozostáva z 1. a 2. štvrtiny, 2. polčas z 3. a 4. štvrtiny. Predĺženie sa nepočíta pre stávky, ktoré sa týkajú 4. štvrtiny, ak nie je uvedené inak.

2.) Hracia doba: Ak je zápas predčasne ukončený pred koncom oficiálneho výsledku, výsledky sa považujú za oficiálne, keď sa v čase prerušenia malo hrať menej ako 5 minút. To znamená napríklad:

  • „43“ minút hry napríklad v NBA (48 minút reg. hracieho času)
  • „35“ minút hry napríklad v WNBA, NCAAB, FIBA (40 minút reg. hracieho času)

Ak nie je stanovené inak, toto pravidlo platí pre všetky stávky.
Ak je zápas kedykoľvek predčasne ukončený, všetky stávky budú neplatné, okrem stávok, ktoré už boli rozhodnuté v čase predčasného ukončenia.

3.) Štvrtina s najvyšším skóre: Všetky štyri štvrtiny zápasu musia byť dohrané. Predĺženie sa nepočíta. Keď je zápas ukončený predčasne, sú všetky stávky neplatné, ak v čase ukončenia vo 4. štvrtine už nebol zaznamenaný najvyšší počet bodov. Ak dôjde medzi 2 alebo viacerými štvrtinami k nerozhodnému stavu, platia pravidlá „dead heat“. Polčas s najvyšším skóre: Musia byť dohrané obidva polčasy zápasu. Predĺženie sa nepočíta. Keď je zápas ukončený predčasne, sú všetky stávky neplatné, ak v čase ukončenia v 2. polčase už nebol zaznamenaný najvyšší počet bodov. Ak dôjde medzi oboma polčasmi k nerozhodnému stavu, budú stávky neplatné.

4.) Dátum podujatia: Všetky zápasy musia byť odohrané v stanovený kalendárny deň (platnom pre miesto konania) a na stanovenom mieste. V inom prípade budú všetky stávky neplatné.

5.) Polčas / regulárna hracia doba: Predĺženie sa nepočíta.

6.) Najvyššie body tímu (Stávkovanie na skupiny): Ak sa tím zúčastnil predčasne ukončenej udalosti, tak body, ktoré tento tím získal pred predčasným ukončením sa počítajú a všetky stávky sú platné. Ak sa jeden zo zápasov príslušných tímov z akýchkoľvek dôvodov nezačne v plánovaný kalendárny deň (platnom pre miesto konania) a na plánovanom mieste, všetky stávky sa stanú neplatnými.

7.) Prvý faul v hre/polčase/štvrtine: Táto stávka sa týka všetkých druhov faulov – vrátane osobných a technických faulov. Toto pravidlo platí aj pre nasledujúce fauly.

8.) Prvé vypadnutie z hry za prekročenie povoleného počtu faulov: Stávky sa budú vyplácať na prvého hráča, ktorý „vypadne kvôli faulom“ ako výsledok 6 faulov v „Americkom“ a 5 faulov v „Neamerickom“ basketbale vyhlásených proti hráčovi v hre. Technické fauly a prerážania sa pre túto stávku nepočítajú.

9.) Majstri divízie: Ak sa sezóna z akéhokoľvek dôvodu skráti, stávky budú vyplácané na základe Majstra divízie, vyhláseného príslušným správnym orgánom.

10.) Ak sa stávky na víťaza, total alebo hendikep skončia nerozhodne a pre túto možnosť neboli ponúknuté žiadne kurzy, všetky stávky sú potom neplatné.

11.) “Grand Salami”/NBA: Táto stávka sa týka celkového počtu bodov, skórovaných počas všetkých zápasov hraných v daný deň. Počítajú sa len zápasy hrané v daný deň (podľa rozpisu NBA). Ak budú akékoľvek zápasy odložené alebo pridané do rozpisu po oznámení počiatočných kurzov, potom všetky stávky strácajú platnosť. Ak sa skončí zápas v priebehu hry, potom sú všetky stávky neplatné.

12.) Všetky výsledky sú vyberané z oficiálnych štatistík oficiálnych webových stránok danej ligy (tj. Box Scores) a takisto sa zakladajú na záznamoch live zápasov. V prípade, že sa štatistiky spoločnosti (zakladajúce sa na TV prenosoch) odlišujú od tých oficiálnych, budú stávky vyhodnotené podľa štatistík spoločnosti.

13.) Špeciálne stávky na hráča: Stávky platia len vredy, keď sa daný hráč zúčastní príslušného zápasu. Do týchto alebo podobných stávok, ktoré sa týkajú štatistík určitého hráča v danom zápase, je zahrnuté aj predĺženie; pri zápasových/skupinových stávkach na celkové skóre hráča platia pravidlá dead heat. Kto zaznamená double-double - Hráč musí zaznamenať 10 alebo viac vo DVOCH z nasledujúcich 5 štatistických kategórií: Body, doskoky, asistencie, bloky, získané lopty.   
Kto zaznamená triple-double - Hráč musí zaznamenať 10 alebo viac v TROCH z nasledujúcich 5 štatistických kategórií: Body, doskoky, asistencie, bloky, získané lopty.   
 
14.) Výsledok v reg. hracom čase s handicapom: Zvoľte tím, ktorý vyhrá zápas so zohľadnením uvedeného handicapu. Predĺženie sa počíta.  
 
15.) Polčas - handicap: Zvoľte tím, ktorý bude v polčase vo vedení s uvedeným handicapom.  
 
16.) Viac ako/Menej ako: Musíte predpovedať, či bude celkový počet bodov, zaznamenaných v zápase vyšší alebo nižší ako uvedené číslo. Predĺženie sa počíta, pokiaľ nie je stanovené inak.  
 
17.) Výsledok po polčase / po reg. hracom čase (a kurz na remízu): Platia nasledujúce pravidlá: ak ponúkame dve stávkové možnosti na konečný výsledok, bez kurzu na remízu, budú stávky vyhodnotené podľa víťaza zápasu, vrátane predĺženia / odohratého nastavenia; musíte predpovedať, ktorý tím vyhrá prvý polčas a ktorý tím vyhrá zápas, tj. výsledok po reg. hracom čase.  
 
18.) Kto bude ako prvý skórovať 10, 20 a 50 bodov? Musíte predpovedať, ktorý tím ako prvý zaznamená 10, 20 alebo 50 bodov. V prípade, že ani jeden tím nezaznamená uvedený počet bodov, sú stávky neplatné.   
 
19.) Stávkové kurzy na polčas / štvrtinu: Platia nasledujúce pravidlá: ponúkame kurzy na to, ktorý tím vyhrá určitú štvrtinu / polčas, nezávisle od skóre daného časového úseku hry;  
ak je skóre v danom časovom úseku nerozhodné, sú stávky na obe strany neplatné, s výnimkou situácie, kedy bol vypísaný kurz na remízu; pri stávkach na 4. štvrtinu sa predĺženie nepočíta;  
stávky sú neplatné, ak nie je daný časový úsek dohratý, s výnimkou prípadu, kedy už bolo o výsledku rozhodnuté.  
 
20.) Špeciálne stávky na hráča v základnej časti sezóny a v zápase: 
Stávky platia, ak menovaný hráč splní zodpovedajúce, nižšie uvedené kritéria; v inom prípade sú stávky na tohto hráča neplatné.  
Celkový počet bodov / doskokov / asistencií / získaných lôpt / blokov / faulov / stratených lôpt / trojbodových field goalov - hráč musí odohrať najmenej 10 zápasov v základnej časti sezony  
Priemerný počet bodov / doskokov / asistencií / získaných lôpt / blokov / faulov / stratených lôpt za zápas - hráč musí odohrať najmenej 70 % zápasov svojho tímu v základnej časti sezóny  
Priemerné percento field goalov - hráč musí behom sezóny zaznamenať najmenej 300 field goalov  
Priemerné percento trojok - hráč musí behom sezóny zaznamenať najmenej 82 trojbodových field goalov  
 
Za účelom vyhodnotenia stávky sa každý priemer zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto.