Basketbal

(Posledná aktualizácia: 27.11.2013)

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Predĺženie: Ak nie je stanovené inak, stávky budú vyplácané na výsledok, vrátane predĺženia. Toto platí aj pre stávky, ktoré sa vzťahujú na druhý polčas.

1.a.) 1. polčas pozostáva z 1. a 2. štvrtiny, 2. polčas z 3. a 4. štvrtiny. Predĺženie sa počíta pre stávky, ktoré sa týkajú 2. polčasu (ak nie je uvedené ináč, napr. 'Polčas/Koniec zápasu') a 4. štvrtiny (ak nie je uvedené ináč, napr. ‘Štvrtina s najvyšším skóre’).

2.) Hracia doba: Ak je zápas predčasne ukončený pred koncom oficiálneho výsledku, výsledky sa považujú za oficiálne, keď sa v čase prerušenia malo hrať menej ako 5 minút. To znamená napríklad:

  • „43“ minút hry napríklad v NBA (48 minút reg. hracieho času)
  • „35“ minút hry napríklad v WNBA, NCAAB, FIBA (40 minút reg. hracieho času)

Ak nie je stanovené inak, toto pravidlo platí pre všetky stávky.

Výnimka: Pri stávkach live musí byť zápas dohratý, aby stávky platili. Ak je zápas kedykoľvek predčasne ukončený, všetky stávky budú neplatné, okrem stávok, ktoré už boli rozhodnuté v čase predčasného ukončenia.

3.) Štvrtina s najvyšším skóre: Všetky štyri štvrtiny hry musia byť dohrané. Predĺženie sa nepočíta. Ak je hra predčasne ukončená, tak všetky stávky budú neplatné, pokiaľ v čase predčasného ukončenia nebolo skórovaných najviac bodov v 4. štvrtine.

4.) Dátum podujatia:

  • Americký basketbal: Všetky zápasy musia byť odohrané v stanovený kalendárny deň (platnom pre miesto konania) a na stanovenom mieste. V inom prípade budú všetky stávky neplatné.
  • Ostatný basketbal: Ak je stávkové podujatie odložené alebo zrušené a znova zahájené do 72 hodín, potom platia stávky pre znova zahájené podujatie.

5.) Polčas / Koniec zápasu: Predĺženie sa nepočíta.

6.) Najvyššie body tímu (Stávkovanie na skupiny): Ak sa tím zúčastnil predčasne ukončenej udalosti, tak body, ktoré tento tím získal pred predčasným ukončením sa počítajú a všetky stávky sú platné. Ak sa jeden zo zápasov príslušných tímov z akýchkoľvek dôvodov nezačne v plánovaný kalendárny deň (platnom pre miesto konania) a na plánovanom mieste, všetky stávky sa stanú neplatnými.

7.) Prvý faul v hre/polčase/štvrtine: Táto stávka sa týka všetkých druhov faulov – vrátane osobných a technických faulov. Toto pravidlo platí aj pre nasledujúce fauly.

8.) Prvé vypadnutie z hry za prekročenie povoleného počtu faulov: Stávky sa budú vyplácať na prvého hráča, ktorý „vypadne kvôli faulom“ ako výsledok 6 faulov v „Americkom“ a 5 faulov v „Neamerickom“ basketbale vyhlásených proti hráčovi v hre. Technické fauly a prerážania sa pre túto stávku nepočítajú.

9.) Majstri divízie: Ak sa sezóna z akéhokoľvek dôvodu skráti, stávky budú vyplácané na základe Majstra divízie, vyhláseného príslušným správnym orgánom.

10.) Ak sa stávky na víťaza, total alebo hendikep skončia nerozhodne a pre túto možnosť neboli ponúknuté žiadne kurzy, všetky stávky sú potom neplatné.

11.) „Grand Salami“/NBA: Táto stávka sa týka celkového počtu bodov skórovaných počas všetkých zápasov hraných v daný deň. Počítajú sa len zápasy hrané v daný deň (podľa rozpisu NBA). Ak budú akékoľvek zápasy odložené alebo pridané do rozpisu po oznámení počiatočných kurzov, potom všetky stávky strácajú platnosť. Ak sa skončí zápas v priebehu hry, potom sú všetky stávky neplatné.

12.) "Grand Salami"/Ostatný basketbal: Stávka sa vzťahuje na počet bodov dosiahnutých v konkrétny hrací deň, v ktorom sa hrajú ligové zápasy.

13.) Všetky výsledky sú vyberané z oficiálnych štatistík oficiálnych webových stránok každej ligy (napr. box scores) a takisto sa zakladajú na záznamoch live zápasov. V prípade, že sa štatistiky spoločnosti (zakladajúce sa na TV prenosoch) odlišujú od tých oficiálnych, budú stávky vyhodnotené podľa štatistík spoločnosti.

14.) Špeciálne stávky na hráča: Daný hráč musí hrať, aby stávky zostali v platnosti.