Biatlon

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Pravidlá pretekov: Toto pravidlo sa týka pretekov Svetového pohára. Pre turnaje (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) platí pravidlo 2). Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie. Ak sú preteky prerušené alebo odložené, ale uskutočnia sa do 72 hodín od pôvodného dátumu zahájenia, všetky stávky na udalosť zostávajú v platnosti. Ak sa preteky neuskutočnia do 72 hodín od pôvodného dátumu zahájenia, všetky stávky sú zmätočné.

2.) Pravidlá turnaja: Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie (ceremónia kvetov). Keď sa stávková udalosť v rámci športového turnaja (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) odloží v rámci oficiálneho času určeného na túto udalosť, všetky uzavreté stávky zostávajú v platnosti. Ak sa stávková udalosť nemôže začať v rámci oficiálne prideleného času, všetky stávky sú zmätočné

3.) Antepost/Úplný víťaz (ostatní na požiadanie): Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, tak všetky stávky na tento výber budú považované za „prehraté“. Ak preteky vyhrá športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak možnosť stávky „Akýkoľvek iný neuvedený“ bude výherná, až na prípad, keď táto možnosť nie je ponúknutá - vtedy budú všetky stávky považované za „prehraté“.

V prípade, že je tu možnosť „Ostatní na požiadanie“, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na lyžiarov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

4.) Umiestnenie v Top 3 (ostatní na požiadanie): Toto pravidlo platí pre rôzne počty „Top“-umiestnení (napr. Top 5, Top 10). Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za „prehraté“. Ak jedno alebo viac príslušných „Top“-umiestnení obsadí športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak len stávky na športovcov/národy, ktorí sa umiestnia v „Top“-umiestneniach a na ktorých bol ponúknutý kurz, budú považované za „vyhraté“.

V prípade, že je tu možnosť „Ostatní na požiadanie“, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na lyžiarov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

5.) Trojica Head to Head: Ak jeden alebo viac účastníkov odstúpi pred štartom podujatia, všetky stávky budú neplatné. Víťazom bude športovec/národ, ktorý sa v pretekoch umiestni najvyššie. Ak je športovec/národ diskvalifikovaný alebo z akéhokoľvek dôvodu preteky nedokončí, tak tento výber sa považuje za prehrávajúci a stávka sa rozhodne medzi zostávajúcimi 2 športovcami/národmi. Ak sú 2 športovci/národy diskvalifikovaní alebo z akéhokoľvek dôvodu preteky nedokončia, tak zostávajúci športovec/národ sa považuje za víťaza. Ak sú všetci športovci/národy diskvalifikovaní alebo z akéhokoľvek iného dôvodu udalosť nedokončia, všetky stávky sa stanú neplatnými.

6.) Tím, ktorý bude viesť na 1., 2., 3. výmene: Všetky stávky budú vyplácané na oficiálnu klasifikáciu na príslušnej výmene oznámenú príslušným správnym orgánom (IBU/IOC).

7.) Head to head stávky: Ak niektorý z pretekárov nenastúpi na štart, stávky sú neplatné. Ak žiadny z pretekárov nedokončí závod, stávky sú neplatné. Ak jeden z pretekárov dokončí preteky a druhý pretekár nie, víťazom je prvý pretekár.